Αρχική Ν. Αρκαδίας Το Δ.Σ. Μεγαλόπολης προγραμματίζει νέες κινητοποιήσεις για την ΔΕΗ

Το Δ.Σ. Μεγαλόπολης προγραμματίζει νέες κινητοποιήσεις για την ΔΕΗ

Σας προσκαλούμε όπως, την 2α του μήνα Μαΐου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:00μ.μ., προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε έκτακτη συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για το παρακάτω θέμα:

  1. Προγραμματισμός περαιτέρω κινητοποιήσεων σχετικά με την πώληση των Μονάδων της ΔΕΗ Α.Ε.

Κρίνεται κατεπείγουσα η συζήτηση του θέματος σε έκτακτη συνεδρίαση, για τον προγραμματισμό περαιτέρω κινητοποιήσεων ενόψει της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε.

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Γιώργος Μαρκολιάς