Αρχική Περ. Πελοποννήσου Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα του αυτοκινητόδρομου και ειδικότερα εντός της σήραγγας...

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα του αυτοκινητόδρομου [Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και κλάδο Λεύκτρο – Σπάρτη] και ειδικότερα εντός της σήραγγας Ραψομάτη

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 2 του Ν. 2696/1999 ( Α-57) « Περί Κυρώσεως του Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας»
2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 4 εδ. α’ και β’ του Ν. 2800/2000 ( Α-41) .
3. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 141/91 ( Α-58) « Αρμοδιότητες Οργάνων και Υπηρεσιακές
ενέργειες προσώπων Υ.Δ.Τ. σε θέματα οργάνωσης υπηρεσιών».
4. Την ανάγκη εφαρμογής κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο τμήμα του Αυτοκινητόδρομου Κόρινθος –
Τρίπολη – Καλαμάτα και κλάδο Λεύκτρο – Σπάρτη, από την Χ/θ 184,600 έως την χ/θ 182,900
(σήραγγα Ραψομάτη – κατεύθυνση προς Αθήνα), λόγω εκτέλεσης εργασιών ετήσιας τακτικής
συντήρησης, με στόχο την ομαλή κυκλοφορία οχημάτων και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.
5. Το υπ. αριθ. MRS-20180413-170787 από 13-4-2018 έγγραφο της «ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε.», σύμφωνα με
το οποίο η «ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε.» αιτείται την έκδοση Απόφασης για την ανωτέρω κυκλοφοριακή ρύθμιση,
λόγω εκτέλεσης εργασιών ετήσιας τακτικής συντήρησης, εντός της σήραγγας Ραψοματίου και
ημιστέγαστρα στη συνέχεια αυτής, στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση την Καλαμάτα.
6. Το υπ. αριθ. 7470/18/742147 από 15-4-2018 έγγραφο του Τ. Τ. Αυτοκινητοδρόμων Ανατ.
Πελ/σου.
7. Το υπ. αριθ. από ΛΕ/ΚΤ/01/12/24/3138 από 19-4-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Λ.Σ.Ε.Π. /
Γ.Δ.Σ.Υ. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
8. Το υπ. αριθ. 7470/18/780926 από 20-4-2018 έγγραφο (θετική εισήγηση) του Τ. Τ.
Αυτοκινητοδρόμων Ανατ. Πελ/σου.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Τις παρακάτω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα του Αυτοκινητόδρομου Κόρινθος –
Τρίπολη – Καλαμάτα και κλάδο Λεύκτρο – Σπάρτη, από την Χ/θ 184,600 έως την χ/θ 182,900 (σήραγγα
Ραψομάτη, στην κατεύθυνση προς Αθήνα), με στόχο την ομαλή κυκλοφορία οχημάτων και την πρόληψη
τροχαίων ατυχημάτων.
 Από την Δευτέρα 23-04-2018 και ώρα 09.00 έως την Παρασκευή 27-04-2018 και ώρα
16.00, αποκλεισμός της κυκλοφορίας στη σήραγγα Ραψομάτη, στην κατεύθυνση προς Αθήνα και
παράκαμψη της κυκλοφορίας (προς Αθήνα) και μετάθεσή της στον κλάδο της σήραγγας της
κατεύθυνσης προς Καλαμάτα (Ραψομάτη Κ).
 Από τον κλάδο αυτό, θα εξυπηρετηθούν αμφότερες οι κατευθύνσεις, σε μία λωρίδα κυκλοφορίας
έκαστη (contraflow).
2. Η κοινοπραξία κατασκευής «ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε.», υποχρεούται για την τοποθέτηση και συντήρηση
της απαιτούμενης οδικής σήμανσης, καθώς επίσης να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα που
απαιτούνται για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων, σύμφωνα με το
άρθρο 9 του Ν. 2699/99 (Κ.Ο.Κ.) .
3. Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/1999
(Α-57) ως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
4. Η παρούσα να δημοσιευθεί στις Τοπικές εφημερίδες, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 109 του Κ.Ο.Κ. και
να ανακοινωθεί από τα τοπικά Ραδιοτηλεοπτικά Μέσα.

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Προηγούμενο άρθροΣτην Πάτρα το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνητής Νοημοσύνης
Επόμενο άρθροΠαρουσίαση βιβλίου: Η Επόμενη Ευρώπη: 20 κείμενα για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη θέση της Ελλάδας σε αυτή