Αρχική Χωρίς κατηγορία Παράταση στις αιτήσεις για τα Σχέδια Βελτίωσης

Παράταση στις αιτήσεις για τα Σχέδια Βελτίωσης

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας  ανακοινώνει  την παράταση των προθεσμιών υποβολής των αιτήσεων στη δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα  της εκμετάλλευσης» και στη δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στη προστασία του περιβάλλοντος.»

Οι νέες ημερομηνίες ορίζονται ως εξής:
Ως ημερομηνία υποβολής του πρώτου σταδίου ορίζεται η 2/5/2018. Στο στάδιο αυτό οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν και οριστικοποιούν ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξης λαμβάνοντας ηλεκτρονικό αριθμό πρωτοκόλλου υποβολής του αιτήματός τους.

Ως ημερομηνία υποβολής του δεύτερου σταδίου ορίζεται η 5/6/2018. Στο στάδιο αυτό  οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά συμπληρωματικά στοιχεία τεκμηρίωσης του αιτήματός τους.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φυσικού φακέλου ορίζεται η 20/6/2018.

Η έγγραφη υποβολή της αίτησης στήριξης υποβάλλεται στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας ή της έδρας του νομικού προσώπου ή του συλλογικού σχήματος.

Τελευταία ημερομηνία για την υποβολή αιτημάτων για την θεώρηση εγγράφων, τη χορήγηση βεβαιώσεων κλπ στις ΔΑΟΚ καθορίζεται η 18/5/2018.

Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας και στα τηλ.2731363321 κ. Αποστολάκου και 2731363319 κ. Ρουμανά.