Αρχική Ν. Κορινθίας Μόνο τα απολύτως απαραίτητα αγοράζουν οι καταναλωτές

Μόνο τα απολύτως απαραίτητα αγοράζουν οι καταναλωτές

Οι αυξημένες οικονομικές υποχρεώσεις έχουν ως αποτέλεσμα οι καταναλωτές να αγοράζουν μόνο τα απολύτως απαραίτητα, καθώς με τις περικοπές στις συντάξεις τους μειωμένους μισθούς εργασίας και τις φορολογικές υποχρεώσεις δεν υπάρχουν χρήματα για επιπλέον έξοδα.