Αρχική Ρεπορτάζ Δωρεαν καρδιολογικό έλεγχο από την Ο. Ε Ναυπλίου

Δωρεαν καρδιολογικό έλεγχο από την Ο. Ε Ναυπλίου