Αρχική Ν. Κορινθίας Πραγματοποιήθηκε το ετήσιο απολογιστικό συνέδριο του εργατικού κέντρου Κορίνθου

Πραγματοποιήθηκε το ετήσιο απολογιστικό συνέδριο του εργατικού κέντρου Κορίνθου

Πραγματοποιήθηκε το ετήσιο τακτικό απολογιστικό συνέδριο του Εργατικού κέντρο Κορίνθου. Έγινε μια επικοδομητική συζήτηση με πολλές αντιθέσεις. Μετά το τέλος της συζητήσεων ακολούθησε και η ψηφοφορία για την έγκριση διοικητικού και οικονομικού απολογισμού.