Αρχική Ρεπορτάζ Ετήσιο τακτικό απολογιστικό συνέδριο Ε Κ Κορίνθου

Ετήσιο τακτικό απολογιστικό συνέδριο Ε Κ Κορίνθου

Η διοίκηση του Εργατικού κέντρου Κορίνθου ,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού αποφάσισε την πραγματοποίηση του ετήσιου τακτικού απολογιστικού συνεδρίου την στις 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και με ώρα έναρξης 10:30 π.μ. στην αίθουσα του Ε.Κ. Κορίνθου.