Αρχική Ρεπορτάζ Θεματική εβδομάδα με τίτλο Σώμα και ταυτότητα σε όλα τα Γυμνάσια της...

Θεματική εβδομάδα με τίτλο Σώμα και ταυτότητα σε όλα τα Γυμνάσια της χώρας

Kατά το σχολικό έτος 2016-2017 υλοποιείται στα Γυμνάσια της χώρας Θεματική Εβδομάδα με τίτλο «Σώμα και Ταυτότητα». Ο θεσμός της θεματικής εβδομάδας έχει σκοπό την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των μελών της σχολικής κοινότητας. Η θεματική εβδομάδα εστιάζει σε τρεις βασικούς άξονες τη διατροφή και την ποιότητα ζωής, την πρόληψη του εθισμού και των εξαρτήσεων και τις έμφυλες ταυτότητες.