Αρχική Ρεπορτάζ O Α. Πνευματικός καλέι σε συνάντηση σχετικά με την διαχείριση στερεών αποβλήτων

O Α. Πνευματικός καλέι σε συνάντηση σχετικά με την διαχείριση στερεών αποβλήτων