Αρχική Ν. Κορινθίας Ολοκληρώθηκε το 12 Παμπελοποννησιάκό Ιατρικό Συνέδριο στην Κόρινθο. Ένα από τα βασικά...

Ολοκληρώθηκε το 12 Παμπελοποννησιάκό Ιατρικό Συνέδριο στην Κόρινθο. Ένα από τα βασικά καθήκοντα των ιατρών είναι ο συνεχής αγώνας για την κατάκτηση νέων γνώσεων και δεδομένων της επιστήμης που υπηρετούν.