Αρχική Ν. Αρκαδίας Τρίπολη: Ξεκίνησε σήμερα η συγκέντρωση σχολικών ειδών

Τρίπολη: Ξεκίνησε σήμερα η συγκέντρωση σχολικών ειδών

Ἐν ὄψει τῆς ἐνάρξεως τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους 2016 – 2017 καί στά πλαίσια τῆς προσπάθειας τῆς Ἐνορίας μας γιά τή στήριξη τῶν οἰκογενειῶν μέ οἰκονομικές δυσκολίες, συγκεντρώνουμε σχολικά εἴδη, τά ὁποῖα θά διατεθοῦν σέ οἰκογένειες μέ παιδιά σέ σχολική ἡλικία.
Τά εἴδη, τά ὁποῖα θά συγκεντρώνονται, εἶναι: σχολικές τσάντες, τετράδια, μολύβια, στυλό, ζωγραφιές, γόμες, ξυλομπογιές κ.λπ.
Ἡ συγκέντρωση τῶν σχολικῶν εἰδῶν θά ἀρχίσει ἀπό τή Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2016 καὶ θὰ διαρκέσει ἕως τέλος τοῦ μηνός Σεπτεμβρίου, τίς ἡμέρες καί τίς ὧρες λειτουργίας τοῦ Φιλανθρωπικοῦ Προγράμματος «Τό καλάθιτοῦ Πτωχοῦ Ἀδελφοῦ», δηλαδή κάθε Δευτέρα καί Πέμπτη ἀπό 5.30 ἕως 7.30 μ.μ., καθώς ἐπίσης και καθημερινά, στό Γραφεῖο τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ἐπί τῆς Πλατείας Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως.
Σᾶς παρακαλοῦμε νά συνδράμετε καί αὐτή τήν προσπάθεια, ὅπως ἔχετε πράξει καί σέ ὅλες τίς ὑπόλοιπες προσπάθειες τῆς Ἐνορίας μας, πού ἔχουν σκοπό τήν στήριξη τῶν ἐμπερίστατων ἀδελφῶν μας, καθώς, ὅπως ὅλοι γνωρίζουμε, τό κόστος τῶν εἰδῶν αὐτῶν εἶναι σχετικά ὑψηλό καί δέν πρέπει νά ἀφήσουμε νά λείψει ἀπό κανένα παιδί, οὔτε τό φαγητό, ἀλλά οὔτε καί τό τετράδιο σέ αὐτή τήν περίπτωση.