Αρχική Χωρίς κατηγορία Οι αποφάσεις του Δ.Σ Κορίνθου

Οι αποφάσεις του Δ.Σ Κορίνθου

Συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων τη Δευτέρα 29 Αυγούστου 2016 και μεταξύ των άλλων λήφθηκαν οι παρακάτω αποφάσεις:
• Κατά Πλειοψηφία εγκρίθηκε η αναγκαιότητα σύναψης σύμβασης με ιδιώτη για τη μεταφορά προδιαλεγμένων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας. Πρόκειται για τα ανακυκλώσιμα απορρίμματα τα οποία θα μεταφέρονται στο ΚΔΑΥ της Τρίπολης.
Η Δημοτική Αρχή κατέδειξε με οικονομικά, εργασιακά, περιβαλλοντικά κ.ά. επιχειρήματα ότι είναι η πλέον συμφέρουσα λύση από το να μεταφέρονται με τα απορριμματοφόρα του Δήμου στην Τρίπολη.
• Ομόφωνα εγκρίθηκε η συμμετοχή του Δήμου στον Διεθνή Ιστιοπλοϊκό Αγώνα Ανοικτής Θαλάσσης από το Ναυταθλητικό Όμιλο Τζιτζιφιών-Καλλιθέας στο Κόρφο.
• Ομόφωνα Εγκρίθηκε το πόρισμα της Επιτροπής Ποιότητος Ζωής με το οποίο ανεκλήθησαν οι άδειες στάθμευσης ΑΜΕΑ οι οποίες είτε δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις του Νόμου μεταγενέστερα της έκδοσης (αποβιώσαντες, κλπ) είτε δεν προσκόμισαν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.