Αρχική Ν. Λακωνίας «Έξω φρενών» οι Βιοκαλλιεργητές Λακωνίας με τον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Έξω φρενών» οι Βιοκαλλιεργητές Λακωνίας με τον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Σκληρή» επιστολή απέστειλε η Ένωση Βιοκαλλιεργητών Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας προς τον Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία έχει επίσης αποδέκτες τον Αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Ε. Αποστόλου, τους Γενικούς Γραμματείς και Γενικούς Διευθυντές Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, τη Δ/νση Χωροταξίας Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, Τμήμα Προστασίας Φυτικών Πόρων από Αγροτικές Δραστηριότητες, την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Π.Α.Α. Μονάδα Β4 και τους Ελεγκτικούς Οργανισμούς.

Η επιστολή του προέδρου της Ένωσης Βιοκαλλιεργητών Λακωνίας Δημήτρη Καραμπάση αναφέρει τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε,

Με αφορμή την τελευταία επιστολή με αρίθμ. πρωτ. 60212/5-6-2015 η οποία αναφέρεται στην μέχρι σήμερα ηλεκτρονική αλληλογραφία μας σας επισημαίνουμε τα κάτωθι:

Το να μας θεωρείται ως υποσύνολα παραγωγών συγκεκριμένων γεωγραφικών περιοχών που θέλαμε και ζητούσαμε διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης από το σύνολο των Ελλήνων παραγωγών και μάλιστα παραβλέποντας το νομικό και ηθικό πλαίσιο, είναι ένας χαρακτηρισμός αγενέστατος και προκλητικός όπως η επιστολή σας στο σύνολο της.

Αντί να ζητήσετε έστω και τώρα ένα ΣΥΓΝΩΜΗ τουλάχιστον από τους Λάκωνες Βιοκαλλιεργητές προσπαθείτε να αποποιηθείτε τις ευθύνες σας τις οποίες τελικά θα επωμιστείτε. Οι υπηρεσίες σας κ. Πρόεδρε σχεδίασαν και εκτέλεσαν ένα έγκλημα σε βάρος των βιοκαλλιεργητών της χώρας από το 2012 έως και σήμερα, Εκλάβατε την υπομονή μας και την επιμονή μας ως αδυναμία, θεωρώντας ότι μόνο οι παραγωγοί που έχουν υπογράψει συμβάσεις, δεσμεύονται να εφαρμόζουν τα προβλεπόμενα στην υπ. αρίθμ. 079833/24-140-2011 ΚΥΑ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και κανείς άλλος!

Πιο συγκεκριμένα,

1. Οι συμβάσεις κ. Πρόεδρε έχουν δύο αντισυμβαλλόμενους Α) τον παραγωγό και Β) τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης (ή τον αναπληρωτή του όπως ορίζεται).

Α) θα σας θυμίσω για μια ακόμη φορά το υπ. αρίθμ. 125896/28-11-2013 έγγραφο της υπηρεσίας σας, για το οποίο δεν δώσατε ποτέ εξηγήσεις και αφορούσε τον προενταξιακό έλεγχο και ήταν η αρχή ενός προδιαγεγραμμένου εγκλήματος και ειδικά το τι θα ακολουθούσε με τους κωδικούς ελέγχου και απόρριψης αγροτεμαχίων. Το έγγραφο αυτό ήταν η πρώτη παραδοχή, ότι το μηχανογραφικό σύστημα που έχετε σχεδιάσει ήταν ανεφάρμοστο από την αρχή και δεν κάνατε τίποτα να το διορθώσετε έως σήμερα.

Β) στις 3/4/2014 κλήθηκαν οι παραγωγοί να υπογράψουν συμβάσεις ως δικαιούχοι της υπ. αρίθμ. 74/419/13-1-2012 πρόσκλησης ενδιαφέροντος, ήτοι είκοσι μήνες μετά. Η διάρκεια της σύμβασης (πενταετής) άρχιζε στις 16/3/2012 και λήγει στις 15/3/2017. Στο άρθρο 4, παράγραφος Α της σύμβασης αναφέρεται η υποχρέωση του φορέα υλοποίησης (δηλαδή του Υπουργείου) για ετήσια πληρωμή η οποία υποχρέωση έως σήμερα είναι ανεκτέλεστη. Δεδομένου δε ότι η υπογραφή της σύμβασης ήταν 27 μήνες μετά την αρχή της, οι υποχρεώσεις για πληρωμή ήταν αναδρομικές.

Στο άρθρο 3 της σύμβασης υποπαράγραφος 3, αναφέρει ότι εφόσον ο δικαιούχος επιθυμεί να συνεχίσει την εφαρμογή της δράσης για την οποία έχει υπογράψει σύμβαση, μετά το πέρας της προγραμματικής περιόδου 2007-2013, υποχρεούται να προσαρμόσει τις δεσμεύσεις σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του νέου προγράμματος, όπως αυτό θα προκύψει κατά τη νέα προγραμματική περίοδο. Άρα στις 3/4/2014 που υπογράφησαν οι συμβάσεις, το πρόγραμμα 2007-2013 είχε ήδη λήξει και μέχρι σήμερα 14/8/2015 δεν υπάρχει νέο πρόγραμμα. Τι έχετε να πείτε για αυτό;

Στο άρθρο 10, παράγραφος 3 αναφέρει ότι «Μετά από τροποποίηση Θεσμικού ή Κανονιστικού πλαισίου γίνεται τροποποίηση της σύμβασης». Γνωρίζετε ότι η με αρίθμ. 079833/25-11-2011 ΚΥΑ που διέπει το πρόγραμμα τροποποιήθηκε μετά την υπογραφή της σύμβασης με την υπ. αρίθμ. 1809/103098/13-08-2014 ΦΕΚ 2217 ΚΥΑ;;;

Γνωρίζετε τι αναφέρει η ανωτέρω ΚΥΑ στο άρθρο 3 (τροποποίηση σύμβασης), άρθρο 9 παράγραφος 2 που αφορά τους παλαιούς δικαιούχους (EΠΑΑ 2000-2006)και μέχρι την ολοκλήρωση των δεσμεύσεων τους στο πλαίσιο συγκεκριμένης σύμβασης εξακολουθεί να ισχύει η αρίθμ. 23951/2-10-2009 ΚΥΑ η οποία στο κεφάλαιο Γ άρθρο 24 παράγραφος γγ και β (Παλαιοί δικαιούχοι) προβλέπεται ότι ισχύουν τα ύψη ενίσχυσης της υπ. αρίθμ. 567/125316/2004 (ΦΕΚ Β’/129) ΚΥΑ. Ρωτάμε είναι σύννομο το άρθρο 5 της σύμβασης με την ισχύουσα νομοθεσία;

2. Όσον αφορά τις τροποποιήσεις της ΑΕΕ, ακόμη και σήμερα παραλάβαμε αντίγραφα για την ΑΕΕ 2015, 20 μέρες μετά τη λήξη της εκπρόθεσμης υποβολής και χωρίς τους χάρτες.

Στην περίπτωση μας (Λακωνία και όχι μόνο) ο τύπος καλλιέργειας είναι η ελαιοκομία. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχουν λάθη στον τύπο καλλιέργειας. Εσείς ακόμα και σήμερα βαπτίζεται τις ποικιλίες ως τύπο καλλιέργειας , προσπαθώντας να καλύψετε τα όσα έχετε κάνει σε βάρος των βιοκαλλιεργητών. Η συγκαλλιέργεια διάφορων ποικιλιών ελιάς δεν αλλάζει τον τύπο καλλιέργειας που είναι η Ελαιοκομία.

3. Θα πρέπει κ. Πρόεδρε να εξηγήσετε στα υποσύνολα παραγωγών πως είναι δυνατόν κάποιοι με κωδικούς απόρριψης 23183, 25027, 25028 να απορρίπτονται και άλλοι με τους ίδιους κωδικούς να πληρώνονται χωρίς ποινές ή με ποινές αλλά να μην απορρίπτονται. Για τι δεν απαντάτε σε αυτά; Δύο μέτρα και δύο σταθμά; Οι διορθώσεις επί των ενστάσεων που έγιναν, τριακόσιες στον αριθμό, έγιναν μετά από μακροχρόνια πίεση που ασκήσαμε στις υπηρεσίες σας (υπάρχουν έγγραφα) και αναγκαστήκατε να το κάνετε, διότι δεχθήκατε πίεση και από το γραφείο του Υπουργού και την Δ/νση Χωροταξίας και Περιβάλλοντος του Υπουργείου. Παρόλα αυτά μέχρι σήμερα, υπάρχουν εκατόν δέκα ενστάσεις σε εκκρεμότητα γιατί αρνείστε να δώσετε εντολή για επιτόπιο έλεγχο.

Οι ενστάσεις αυτές μαζί με αυτές που υποτίθεται δικαιώθηκαν είναι χαρακτηρισμένες «ως άνευ αντικειμένου». Σε ποια νομοθεσία αναφέρεται αυτό; Μας λέτε και εμάς να μάθουμε;

Τέλος κ. Πρόεδρε, όταν για πρώτη φορά στο τέλος του 2014 επισκεφτήκαμε τον προκάτοχο σας κ. Αποστολάκο έχοντας υπό μάλης την κατάσταση των Απορριπτομένων Λακωνίας μας λέγανε οι υπάλληλοι σας κκ Μαχλέρας, Κόρντοβας, Βολιτάκη ότι ήταν προσωπικό θέμα η κατάσταση απορριπτομένων και ότι το μηχανογραφικό σας σύστημα ελέγχου ήταν άριστο, αλάνθαστο και χωρίς σφάλματα και ότι η αρμοδιότητα για την σωστή λειτουργία του ήταν των ίδιων και μιας ιδιωτικής εταιρίας που συνεργάστηκαν. Παρακαλώ δώστε μας τα στοιχεία της εταιρίας.

Το υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στους Έλληνες παραγωγούς που επικαλείσθε, χωρίς εξαιρέσεις, τηρώντας την Εθνική και Ενωσιακή νομοθεσία, θα κληθείτε σύντομα να το αποδείξετε στις αρμόδιες αρχές. Η Διαπίστευση σας ως Οργανισμός Ελέγχου και Πληρωμών μόνο ως γνώμονα το συμφέρον του Έλληνα Βιοκαλλιεργητή δεν είχε.

Είναι πλέον επιτακτικό και αναγκαίο να ζητήσουμε από όλους τους Ελεγκτικούς Οργανισμούς, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Ευρωπαίο Επίτροπο Γεωργίας να παρέμβουν, να τιμωρηθούν οι αρμόδιοι και να σταματήσουν επιτέλους αυτό το έγκλημα. Θα ζητήσουμε έλεγχο για όλες τις καταστάσεις πληρωμών ή απορρίψεων που διέπουν το πρόγραμμα Πανελλαδικά.

Εμείς κ. Πρόεδρε, τα υποσύνολα των παραγωγών συγκεκριμένων γεωγραφικών περιοχών ποτέ μα ποτέ δε ζητήσαμε διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης και ούτε είμαστε απατεώνες. Ζητούσαμε να διορθωθούν τα λάθη και οι αδικίες! Είναι δικά σας λάθη και όχι των Βιοκαλλιεργητών! Επίσης ζητήστε από τις υπηρεσίες σας να σας δώσουν το εξώδικο που σας στείλαμε με δικαστικό επιμελητή στις 25/10/2014, το οποίο γράψατε στα παλιά σας παπούτσια, καθώς και το έγγραφο από το γραφείο του τότε Πρωθυπουργού. Επίσης ζητήστε και όλο το φάκελο που παραδώσαμε με κούριερ στον Υφυπουργό κ. Σγουρίδη στις 5/2/2015, ο οποίος μας ζητήθηκε όταν ανέλαβε καθήκοντα.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Καραμπάσης Δημήτρης