Αρχική Χωρίς κατηγορία ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Την Δευτέρα 16 Μαρτίου στις 7 το απόγευμα θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με 25 θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα.
2. Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με σύμβαση μίσθωσης έργου.
3. Τροποποίηση της αριθμ. 582/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί αποδοχής δωρεάς ακινήτου στο Μαψό (χώρος παλαιού ελαιοτριβείου) για δημιουργία πλατείας και ανάδειξη των στοιχείων του παλιού ελαιοτριβείου.
4. Τροποποίηση της αριθμ. 464/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση Αποκατάστασης Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Δ.Κ. Σοφικού».
5. Τροποποίηση της αριθμ. 463/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιία Δ.Κ. Εξαμιλίων».
6. Τροποποίηση της αριθμ. 460/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Δ.Δ. Σοφικού».
7. Τροποποίηση της αριθμ. 459/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Κορίνθου».
8. Τροποποίηση της αριθμ. 461/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Πεζοδρομίων στο Τ.Δ. Αγ. Βασιλείου».
9. Τροποποίηση της αριθμ. 462/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Ποδηλατοδρόμου Δήμου Κορινθίων Α΄ Φάση».
10. Τροποποίηση της αριθμ. 299/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Ανάπλαση –Διαμόρφωση πλατείας σχεδίου πόλεως Μπαθαρίστρας».
11. Τροποποίηση της αριθμ. 296/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Οδοποιία Σολομού 2010».
12. Τροποποίηση της αρίθμ. 458/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διανοίξεις Γεωτρήσεων Δήμου Κορινθίων».
13. Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Δημιουργία Πλατείας Ο.Τ. 317
Πολεοδομικής Ενότητας Αγιαννιώτικα-Κεραμιδάκι».
14. Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή και Ηλεκτροφωτισμός Πεζοδρομίων
Δήμου Κορινθίων».
15. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Συντήρηση και Επισκευή Γεωτρήσεων Δ.Ε. Σολυγείας Δ.
Κορινθίων».
16. Ψήφιση διάθεσης πίστωσης.
17. Αίτημα καταβολής προκαταβολής 30% για κοινόχρηστο χώρο 2015 της επιχείρησης ΜΟΥΤΣΟΣ Σ. – ΠΕΤΡΟΥ Σ.- ΓΚΟΤΖΗΣ Δ. Ο.Ε.
18. Αίτημα καταβολής προκαταβολής 30% για κοινόχρηστο χώρο 2015 της επιχείρησης ΠΑΠΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
του ΣΤΑΥΡΟΥ.
19. Διαγραφή τέλους 2% και 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων έτους 2012 κ.λ.π
20. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντων
21. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου Δικηγόρου
22. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2015.
23. Έγκριση πίστωσης για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου.
24. Χορήγηση άδειας στάθμευσης οχημάτων επί της οδού Απ. Παύλου 26, Κόρινθος
25. Χορήγηση άδειας στάσιμης καντίνας στη περιοχή Βοσέϊκα –Κόρινθος.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ