Αρχική Χωρίς κατηγορία Τη Δευτέρα η συνεδρίαση για το Κέντρο μεταναστών στην Κόρινθο

Τη Δευτέρα η συνεδρίαση για το Κέντρο μεταναστών στην Κόρινθο

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 2α Μαρτίου 2015 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 19:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Συζήτηση για την κατάσταση στο παράνομα διαμορφωμένο, ως Κέντρο Κράτησης μεταναστών, 6ο Σύνταγμα
Πεζικού Κορίνθου
2. Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Κατασκήνωση δυναμικότητας
1350 παιδιών ανά περίοδο» στη θέση «Λάκκα Μπεκατούν» της Δ.Κ. Σοφικού
3. Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Ολοκλήρωση λιμένος
Κορίνθου, κατασκευή κρηπιδωμάτων και εκβάθυνση λιμενολεκάνης»
4. Συμμετοχή του Δήμου στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΝ.ΒΟ.Π.Ε.
5. Κατανομή χρηματοδότησης για τη κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2015 των σχολικών μονάδων του
Δήμου μας (Α΄ κατανομή)
6. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για το Δίκτυο Πόλεων για τη Βιώσιμη Κινητικότητα
και το Ποδήλατο
7. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντων
8. Διαγραφές οφειλών από χρηματικούς καταλόγους
9. Διαγραφή μισθώματος από χρηματικό κατάλογο
10. Χορήγηση ή μη άδειας στάθμευσης ΑμεΑ επί της οδού Αράτου 55
11. Έγκριση δαπανών και ημερήσιας αποζημίωσης Δημοτικών Συμβούλων για τη συμμετοχή τους στις
συνεδριάσεις του Δ.Σ. του Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας
12. Παράδοση σε χρήση του νεοκατασκευασθέντος γηπέδου Αθικίων
13. Αίτημα συνδημοτών μας για παροχή κοινωφελούς εργασίας στο Δήμο
14. Καθορισμός θαλασσίων περιοχών για λούσιμο των δεσποζομένων ζώων συντροφιάς
15. Αποδοχή παραχώρησης προς χρήση μηχανημάτων έργων, έγκριση σχεδίου σύμβασης με Περιφέρεια
Πελοποννήσου και ορισμός μελών σε επιτροπές
16. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών
17. Διάθεση πιστώσεων
18. Τροποποίηση δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2015
19. Έγκριση της αριθμ. 5/8/2014 απόφασης της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Κορινθίων, για έξοδα
παράστασης προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου
20. Επικαιροποίηση των υπ΄αριθμ. 161/2010 και 234/2010 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, περί
τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως περιοχής «Κεραμιδάκι» Δήμου Κορινθίων στα
Ο.Τ. 377 και 378

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ

Προηγούμενο άρθρο“Ανάσα” για τα ΑΜΕΑ η παράταση στα βιβλιάρια ασθενείας (video)
Επόμενο άρθροΑθώος κρίθηκε ο Νίκος Γόντικας