Αρχική Ν. Κορινθίας Επιδότηση εγκατάστασης αντιχαλαζικών διkτύων ζητούν 27 βουλευτές της Ν.Δ.

Επιδότηση εγκατάστασης αντιχαλαζικών διkτύων ζητούν 27 βουλευτές της Ν.Δ.

Την αύξηση της επιδότησης υποδομών για την προστασία των αγροτικών προϊόντων από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως αντιχαλαζικά δίχτυα, αντιβρόχινες μεμβράνες και αντιπαγετικοί ανεμιστήρες ζητούν 27 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, με πρώτο υπογράφοντα τον βουλευτή Κορινθίας Χρίστο Δήμα. Στη σχετική ερώτησή τους προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οι βουλευτές της Ν.Δ. υπογραμμίζουν ότι η αύξηση των ακραίων καιρικών φαινομένων πλήττει την οικονομία της περιφέρειας αλλά και τους αγρότες ανεπανόρθωτα, ενώ η ύπαρξη σχετικών υποδομών θα ελαχιστοποιούσε την καταστροφή της παραγωγής με αποτέλεσμα και ο ΕΛΓΑ να μη πρέπει να προβαίνει σε αποζημιώσεις τόσο συχνά.

Ταυτόχρονα θέλουν να πληροφορηθούν τις ενέργειες του αρμόδιου Υπουργείου προκειμένου στο νέο ΕΣΠΑ (2014-2020) να ενταχθεί δράση αξιοποίησης κοινοτικών πόρων για τον σκοπό αυτό αλλά και για το κατά πόσον αξιοποιήθηκαν οι προβλέψεις του ΕΣΠΑ 2007-2013 αναφορικά με την αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού, που ζημιώθηκε από φυσικές καταστροφές και την εισαγωγή των κατάλληλων δράσεων πρόληψης (μέτρο 126). Ειδικά ως προς το τελευταίο οι βουλευτές θέτουν το ερώτημα των ενεργειών στις οποίες έχει προβεί ο ΕΛΓΑ για να αξιοποιήσει ενδεχόμενα κονδύλια που υπάρχουν.

Συγκεκριμένα, στην ερώτηση αναφέρεται:

Προς: τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Θέμα: «Στήριξη της αγροτικής παραγωγής και αξιοποίηση κοινοτικών πόρων για την επιπλέον επιδότηση εγκατάστασης αντιχαλαζικών διχτύων και αντιβρόχινης μεμβράνης».

Μια από τις συνέπειες των κλιματικών αλλαγών είναι η αύξηση των ακραίων καιρικών φαινομένων (χαλάζι, έντονες βροχοπτώσεις, παγετός, ξηρασία κα). Το έτος 2014 δεν ήταν καλή χρονιά για την αγροτική παραγωγή καθώς τα ακραία καιρικά φαινόμενα εκδηλώθηκαν σε όλη την επικράτεια, σε κρίσιμες για την παραγωγή χρονικές στιγμές, με αποτέλεσμα να πλήξουν τους αγρότες και την οικονομία της περιφέρειας.
Ειδικά τα τελευταία χρόνια όπου το κόστος παραγωγής για τους αγρότες έχει αυξηθεί σημαντικά είναι εμφανές πως μια καταστροφή της παραγωγής εξουθενώνει οικονομικά τις αγροτικές οικογένειες. Παράλληλα προκαλεί ισχυρό ψυχολογικό πλήγμα καθώς παρατηρούν τους κόπους μιας ολόκληρης χρονιάς ή και ετών να καταστρέφονται μέσα σε λίγα μόλις λεπτά που διαρκεί το έντονο καιρικό φαινόμενο, ανήμποροι να αντιδράσουν.

Η αύξηση του αγροτικού κόστους παραγωγής σε συνδυασμό με τα όλο και συχνότερα ακραία καιρικά φαινόμενα και δεδομένης της υποχρεωτικής ασφάλισης στον ΕΛΓΑ, επιβάλλουν την επέκταση της επιδότησης των μέσων ενεργητικής προστασίας (αντιχαλαζικά δίχτυα, αντιβρόχινες μεμβράνες και αντιπαγετικοί ανεμιστήρες). Ωστόσο, η επέκταση της επιδότησης θα πρέπει να συνοδευτεί από έλεγχο των τιμών για τις συγκεκριμένες υποδομές ώστε η αύξηση της να μην οδηγήσει σε αύξηση των τιμών από την πλευρά των εμπόρων. Σημειώνεται πως σήμερα η επιδότηση των αντιχαλαζικών διχτύων ανέρχεται στο 60% του επιλέξιμου κόστους και αυξάνεται στο 75% για τις αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών.

Η ουσιαστική στήριξη της προσπάθειας των παραγωγών να υιοθετήσουν μέτρα πρόληψης και προστασίας της αγροτικής τους παραγωγής από φυσικούς κινδύνους με την επιπλέον επιχορήγηση εγκατάστασης μέσων ενεργητικής προστασίας αποτελεί επομένως επιτακτική ανάγκη. Τα μέτρα αυτά έχουν προληπτικό αλλά και κατασταλτικό χαρακτήρα ώστε να προστατεύεται πιο αποτελεσματικά η παραγωγή από δυσμενή καιρικά φαινόμενα αλλά και να διατηρείται σε σταθερά επίπεδα. Άλλωστε η προληπτική στήριξη του πρωτογενούς τομέα σήμερα αντιστοιχεί με μακροπρόθεσμη ωφέλεια όχι μόνο για τους αγρότες αλλά και για τον ΕΛΓΑ αφού μειώνεται το ποσοστό αποζημίωσης από καταστροφές ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα της αγροτικής παραγωγής.

Επιπρόσθετα, στον πρόσφατο κανονισμό (1305/2013) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αναφέρεται ρητά η σημασία της προληπτικής δράσης για την αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού που επλήγη από φυσικές καταστροφές (άρθρο 18). Στο ίδιο πλαίσιο, τα άρθρα 36,37,38 του παραπάνω κανονισμού (αναφέρονται αντίστοιχα στη διαχείριση του κινδύνου, στην ασφάλιση καλλιεργειών, ζώων και φυτών και στα ταμεία αλληλοβοήθειας για τα δυσμενή κλιματικά φαινόμενα, τις ζωικές και φυτικές ασθένειες, την προσβολή από παράσιτα και περιβαλλοντικά συμβάντα) προσφέρουν ένα πολύτιμο χρηματοδοτικό μέσο στο τομέα πρόληψης και αποζημίωσης από φυσικές καταστροφές.

Προς αυτή τη κατεύθυνση πρέπει να κινηθεί η πολιτεία και ο ΕΛΓΑ και συνεπώς να εξεταστεί κατά πόσον αξιοποιήθηκε το σύνολο των διαθέσιμων κοινοτικών πόρων της προγραμματικής περιόδου 2007-2013. Επίσης, να μελετηθεί σοβαρά και το ενδεχόμενο περαιτέρω χρηματοδότησης των μέσων πρόληψης και προστασίας της αγροτικής παραγωγής από τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 το οποίο προσφέρει σημαντικά περιθώρια για την ανάληψη δράσεων ενίσχυσης για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και παραγωγικότητας του αγροδιατροφικού συστήματος και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται το αρμόδιο Υπουργείο:
Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί προκειμένου να αυξήσει το όριο επιδότησης των μέσων ενεργητικής προστασίας;
Αναζητούνται τρόποι ώστε η σχετική επιδότηση στα αντιχαλαζικά δίχτυα και τις αντιβρόχινες μεμβράνες να καλύψει στο 100% του κόστους των υποδομών;
Στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του Υπουργείου για τη νέα προγραμματική περίοδο (2014-2020) εντάχθηκε ή προβλέπεται να ενταχθεί δράση αξιοποίησης κοινοτικών πόρων;
Έχει επανεργοποιηθεί το μέτρο 126 (αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού, που ζημιώθηκε από φυσικές καταστροφές και εισαγωγή των κατάλληλων δράσεων πρόληψης) του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη 2007 – 2013 (Άξονας 1: “Διατήρηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, της δασοκομίας και του αγροδιατροφικού τομέα”) με βάση το αίτημα που υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο τέλος του 2013;
Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο ΕΛΓΑ για να αξιοποιήσει τα κονδύλια αυτά εάν υπάρχουν;
οι υπογράφοντες βουλευτές:

1. Δήμας Χρίστος (Κορινθίας)
2. Μαρίνος Ανδρέας (Ηλείας)
3. Κέλλας Χρήστος (Λάρισας)
4. Κωνσταντινίδης Ευστάθιος (Φλώρινας)
5. Κοψαχείλης Τιμολέων (Γρεβενών)
6. Κοντογιάννης Γιώργος (Ηλείας)
7. Πασχαλίδης Γιάννης (Καβάλας)
8. Αντωνίου Μαρία (Καστοριάς)
9. Βογιατζής Παύλος (Λέσβου)
10. Χριστογιάννης Δημήτρης (Πιερίας)
11. Λυκουρέντζος Ανδρέας (Αρκαδίας)
12. Ταλιαδούρος Σπύρος (Καρδίτσας)
13. Μπατσαρά Γεωργία (Ημαθίας)
14. Βλαχογιάννης Ηλίας (Τρικάλων)
15. Βεσυρόπουλος Απόστολος (Ημαθίας)
16. Τζαμτζής Ιορδάνης (Πέλλας)
17. Βιρβιδάκης Κυριάκος (Χανίων)
18. Κωνσταντόπουλος Γιώργος (Πιερίας)
19. Πατριανάκου Φεβρωνία (Λακωνίας)
20. Σταμενίτης Διονύσιος (Πέλλας)
21. Ταμήλος Μιχάλης (Τρικάλων)
22. Κουτσογιαννακόπουλος Κωνσταντίνος (Φθιώτιδας)
23. Τσιάρας Κωνσταντίνος (Καρδίτσας)
24. Μακρή Ζωή (Μαγνησίας)
25. Σκρέκας Κωνσταντίνος (Τρικάλων)
26. Κοντός Αλέξανδρος (Ξάνθης)
27. Κυριαζίδης Δημήτριος (Δράμας)

Προηγούμενο άρθροΜΑΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ- ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΛΑΣΠΟΛΟΓΙΕΣ…..ΚΑΙ ΑΝΥΠΟΣΤΑΤΟΥΣ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΥΣ
Επόμενο άρθροΟ Βασίλης Γεώργαρης στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του super 17-9-14