Αρχική Ν. Κορινθίας Ξεκινά το πρόγραμμα “Διαλογή στην πηγή των στερεών αποβλήτων” σε Κόρινθο και...

Ξεκινά το πρόγραμμα “Διαλογή στην πηγή των στερεών αποβλήτων” σε Κόρινθο και Δ.Ε Άσσου -Λεχαίου

Η εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος “Διαλογή στην πηγή των στερεών αποβλήτων” θα ξεκινήσει σύντομα στην πόλη της Κορίνθου και στην Δ.Ε Άσσου -Λεχαίου. Στις περιοχές αυτές θα αντικατασταθούν οι πράσινοι κάδοι με καφέ όπου θα εναποθέτονται οργανικά απορρίματα, θα αυξηθούν οι μπλέ και θα τοποθετηθούν και μεγάλοι κάδοι για τα ογκώδη αντικείμενα. Ο Δήμος Κορινθίων για το πρόγραμμα αυτό συνεργάζεται με την ECORAP A.E.