Αρχική Χωρίς κατηγορία Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

Παρακαλείσθε να παρευρεθείτε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 167 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7.6.2010), που θα πραγματοποιηθεί στις 20 Ιουνίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. στο «Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης», με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση υλοποίησης προγράμματος διαχείρισης των εντόμων του γένους Culicoides φορέων του καταρροϊκού πυρετού.
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου και Θεοφάνης Στεφανόπουλος
2. Έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου, οικονομικού έτους 2014.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου

τα οποία θεωρούνται κατεπείγοντα, λόγω της φύσης του αντικειμένου τους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΗΛΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΟΣ