Αρχική Ν. Αρκαδίας Το 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ζαχαροπλαστικής στην Τρίπολη(video)

Το 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ζαχαροπλαστικής στην Τρίπολη(video)

Το 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ζαχαροπλαστικής λαμβάνει χώρα για πρώτη φορά στην καρδιά της Πελοποννήσου, την Τρίπολη. Το συνέδριο αυτό αποτελεί ευκαρία για τους ζαχαροπλάστες και τα συναφή επαγγέλματα να συζητηθούν τα προβλήματα του κλάδου και να χαρακτούν λύσεις.