Αρχική Χωρίς κατηγορία Νέες ειδικότητες στο ΕΠΑΛ Κορίνθου

Νέες ειδικότητες στο ΕΠΑΛ Κορίνθου

Μετά από εισήγηση του Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού μας κ. Σαμαρά Βασίλη, να συμπληρωθούν οι τομείς και οι ειδικότητες στο υπάρχον Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Κορίνθου, η Δημοτική Αρχή Κορινθίων προώθησε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου και έλαβε την θετική ομόφωνη απόφαση του. Ετσι μετά την ολοκλήρωση της δημοσίευσης στο ΦΕΚ, οι ειδικότητες που προστέθηκαν είναι οι εξής : -Στο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ προστίθενται :
1) Ο ΤΟΜΕΑΣ Μηχανολογίας (στην υπάρχουσα ομάδα προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών) με ειδικότητες α) Τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων και κατασκευών, β) Τεχνικός Μηχανικός θερμικών εγκαταστάσεων και μηχανικός
τεχνολογίας πετρελαίου και φυσικού αερίου, γ) Τεχνικός Εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού και κλιματισμού και δ) Τεχνικός Οχημάτων.
2) Ο ΤΟΜΕΑΣ Δομικών Έργων (στην υπάρχουσα ομάδα προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών) με ειδικότητα Σχεδιαστής δομικών έργων και γεω-πληροφορικής.
3) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Τεχνικός ηλεκτρολογικών συστημάτων, εγκαταστάσεων και δικτύων, β) Τεχνικός αυτοματισμού, γ) Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών (στον υπάρχοντα τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού).
4) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Υπάλληλος αποθήκης και συστημάτων εφοδιασμού και β) Υπάλληλος εμπορίας και διαφήμισης (στον υπάρχοντα τομέα Διοίκησης και Οικονομίας).
-Στο 1ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ προστίθεται:
1) Ο ΤΟΜΕΑΣ Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (στην υπάρχουσα ομάδα προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών) με ειδικότητα Τεχνικός διαχείρισης και ανακύκλωσης. Με αυτόν τον τρόπο, στο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ δημιουργείται ένα μεγάλο σχολείο όπου δίδεται η δυνατότητα να φοιτήσουν μαθητές οι οποίοι, είτε εργάζονται , είτε είναι άνεργοι, είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο δεν έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν τα μαθήματα στο ημερήσιο σχολείο. Η Δημοτική Αρχή Κορινθίων, παραμένει αρωγός στην προσπάθεια αυτή και στηρίζει κάθε πρωτοβουλία που στόχο έχει να βελτιώσει το επίπεδο της εκπαίδευσης στο Δήμο
αλλά και στο Νομό μας.