Αρχική Χωρίς κατηγορία Αναμόρφωση προυπολογισμού και αιτήματα μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας στην Κορινθία στο επόμενο Περιφερειακό

Αναμόρφωση προυπολογισμού και αιτήματα μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας στην Κορινθία στο επόμενο Περιφερειακό

Παρακαλείσθε να παρευρεθείτε στην 5η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, που θα πραγματοποιηθεί στις
10 Ιουνίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 3.00 μ.μ, στο «Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης», με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) της Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014 – 2020.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου
2. Έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου, οικονομικού έτους 2014.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου
3. Έγκριση 3ης Τροποποίησης Προγράμματος Έργων από Κ.Α.Π. 20% (Διανομαρχιακά έργα) έτους 2014.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου
4. Έγκριση ένταξης της έκθεσης BITE CHINA 27-29 Ιουνίου 2014 στον ετήσιο προγραμματισμό τουριστικής προβολής για το έτος 2014 και συμμετοχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου

5. Έγκριση εκτέλεσης του έργου μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Λακωνίας και ΠΕ Μεσσηνίας), για τα σχολικά έτη 2014 – 2015, με την διαδικασία του διεθνούς ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου
6. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας ΟΤΑ Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε., για την υλοποίηση του έργου «Κατάρτιση σχεδίου δράσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την βιώσιμη ενέργεια στο πλαίσιο του συμφώνου των Δημάρχων», με προϋπολογισμό 73.800,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου
7. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι.Μ. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΠΑΝΩ ΧΡΕΠΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας
8. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου με τίτλο: Αύξηση δυναμικότητας και εκσυγχρονισμός της μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας της εταιρείας ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ σε θαλάσσια έκταση 65 στρ. στον όρμο Φουσκί του Δ. Νότιας Κυνουρίας ΠΕ Αρκαδίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Απόστολος Παπαφωτίου
9. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου με τίτλο: Κατασκευή κόμβου ρύθμισης κυκλοφορίας στη συμβολή των οδών α) Σπάρτης – Γυθείου – Εθν. Αντιστάσεως – Περιφερειακής οδού β) Προόδου και Πλαταιών, γ) πλησίον Ι.Ν Αγίου Νικολάου της ΔΚ Σπαρτιατών του Δ Σπάρτης ΠΕ Λακωνίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα
10. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου με τίτλο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και αποκατάστασης λατομείου και εγκαταστάσεων επεξεργασίας αδρανών υλικών ιδιοκτησίας του Γιαννακόπουλου Ευάγγελου που βρίσκεται εντός της λατομικής περιοχής (Χώρος Ι) στη ΔΕ Πολιανής Δ Καλαμάτας ΠΕ Μεσσηνίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Απόστολος Παπαφωτίου

11. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου με τίτλο: Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού μεταφοράς νερού από τις πηγές της ΤΚ Πηδήματος μέχρι την Καλαμάτα – Μεσσήνη Δ. Καλαμάτας και Δ Μεσσήνης ΠΕ Μεσσηνίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Αργυράκης
12. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου με τίτλο: Εκμετάλλευση λατομείου εξόρυξης μαρμάρου της εταιρείας ΜΑΡΜΥΚ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ σε δημόσια δασική έκταση 68.426,69 m2 στη θέση Πλάσα, ΔΕ Κρανιδίου Δ. Ερμιονίδας ΠΕ Αργολίδας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Απόστολος Παπαφωτίου
13. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου με τίτλο: Ερευνητικές εργασίες εντοπισμού μαρμαροφόρου κοιτάσματος της εταιρείας ΜΑΡΜΥΚ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ σε δημόσια δασική έκταση 99.276,62 m2 στη θέση Σγρούβα ΔΕ Ασκληπιείου Δ Επιδαύρου ΠΕ Αργολίδας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Απόστολος Παπαφωτίου
14. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου με τίτλο: Τροποποίηση – ανανέωση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας VODAFONE – PANAFONE ΑΕΕΤ με κωδικό θέσης ΤΡΙΠΟΛΗ-1000383 στη θέση Άγιος Δημήτριος ΤΚ Περθωρίου.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Απόστολος Παπαφωτίου
15. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου με τίτλο: Χοιροτροφική μονάδα πάχυνσης στη θέση «Ρουμάναγα» περιοχή Μηλιάς Δ Τρίπολης ΠΕ Αρκαδίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας
16. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός επέκταση και αλλαγή των εκτρεφομένων ειδών υφιστάμενης πλωτής μονάδας πάχυνσης στη θέση ‘Κακιά Ράχη’ του Σαρωνικού Κόλπου της Π.Ε. Κορινθίας ιδιοκτησίας της εταιρείας ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε.»
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Απόστολος Παπαφωτίου
17. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου με τίτλο: «Ανανέωση εκσυγχρονισμός των πλωτών εγκαταστάσεων και μετατροπή των εκτρεφόμενων ειδών σε θαλάσσιους μεσογειακούς ιχθύες , υφιστάμενης πλωτής μονάδας εκτροφής στη θέση ‘Στειρι’ του Σαρωνικού Κόλπου της Π.Ε. Κορινθίας ιδιοκτησίας της εταιρείας ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΙΡΙΟΣ Α.Ε.»
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Απόστολος Παπαφωτίου
18. Έγκριση παραχώρησης οχήματος JEEP με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 2954 της ΠΕ Μεσσηνίας στην 120 ΠΕΑ για την αντιπυρική περίοδο.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Αργυράκης
19. Παραχώρηση μηχανήματος καθαρισμού ακτών με φορέα έλξεως από την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Αργυράκης
20. Έγκριση διαγραφής Λαϊκών Αγορών από παραγωγική και επαγγελματική άδεια και εκ νέου τοποθέτηση κατά ημέρα της εβδομάδας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Άγγελος Παπαγγελόπουλος
21. Έγκριση τοποθέτησης κατόχου παραγωγικής άδειας Λαϊκής Αγοράς, κατά ημέρα της εβδομάδας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Άγγελος Παπαγγελόπουλος
22. Έγκριση για την διαγραφή από την επαγγελματική άδεια του Φραγκούλη Διονυσίου του Αλέξανδρου από την Λαϊκή Αγορά του Άργους, ύστερα από αίτησή του.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Χειβιδόπουλος
23. Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Αργυράκης
24. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της «Περιφέρειας Πελοποννήσου», του Δήμου Δυτικής Μάνης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου για την υλοποίηση της πράξης «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων συστημάτων προσωρινής απόθεσης απορριμμάτων στην Καρδαμύλη».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Αργυράκης
25. Στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Ειδικού σχεδίου χωρικής ανάπτυξης στρατηγικών επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ) Killada Hills στο Κρανίδι Ερμιονίδας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Χειβιδόπουλος
26. Παράταση χρονοδιαγράμματος της Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο: Εκπόνηση μελετών για το έργο «Αποτύπωση υπάρχουσας κατάστασης Αρδευτικών δικτύων Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Χειβιδόπουλος
27. Παράταση χρονοδιαγράμματος της Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο: Εκπόνηση μελετών για το έργο «Μελέτη αντιμετώπισης διάβρωσης ακτών Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Χειβιδόπουλος
28. Παράταση χρονοδιαγράμματος της Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο: Εκπόνηση μελετών για το έργο «Μελέτη αποστράγγισης χαμηλής ζώνης Αργολικού πεδίου».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Χειβιδόπουλος
29. Παράταση χρονοδιαγράμματος της Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο: Εκπόνηση μελετών για το έργο «Οριοθέτηση χειμάρρου Ξηριά Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Χειβιδόπουλος
30. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου, και Αναπτυξιακής Νομού Αργολίδας Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ με αντικείμενο την εκπόνηση μελετών για το έργο «Μελέτη σύνδεσης Οδού Αρχ. Θέατρο Επιδαύρου – Κρανίδι – Πορτοχέλι».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Χειβιδόπουλος
31. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ναυπλιέων, Περιφέρειας Πελοποννήσου, και Αναπτυξιακής Νομού Αργολίδας Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ με αντικείμενο: Ολοκλήρωση του Πολεοδομικού και Χωροταξικού σχεδιασμού της Δημοτικής Ενότητας Ασίνης του Δήμου Ναυπλιέων – Ολοκλήρωση σύνταξης των μελετών ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Χειβιδόπουλος
32. Παράταση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης τριών Προγραμματικών Συμβάσεων με αντικείμενο την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών για τα εξής αντικείμενα:
1. Ανακαίνιση – Στατική ενίσχυση Νεοκλασικής Αγοράς Άργους,
2. Στατική ενίσχυση Ιερού Ναού Αγίου Κων/νου Άργους, και
3. Αντισεισμική – Στατική ενίσχυση Ιεράς Μονής Παναγίας Κατακεκρυμμένης.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Χειβιδόπουλος
33. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Αναπτυξιακής Εταιρείας Αργολίδας για τη μελέτη βελτίωσης δρόμου από Ε.Ο. Ναυπλίου – Λυγουριού προς Κάντια.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Χειβιδόπουλος
34. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, της Αναπτυξιακής Εταιρείας Αργολίδας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου για την ανάδειξη – αξιοποίηση παραποτάμιας ζώνης Ερασίνου ποταμού.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Χειβιδόπουλος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΗΛΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΟΣ

Προηγούμενο άρθροΕπικηρύχτηκε “κτήνος” που δηλητηρίασε σκύλους στο Άργος
Επόμενο άρθροΡεσιτάλ για πιάνο στο Βουλευτικό την Κυριακή