Αρχική Ν. Κορινθίας Η διοίκηση του ΚΑΖΙΝΟ ΔΙΑΨΕΥΔΕΙ τις «σκόπιμες διαρροές»: ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ...

Η διοίκηση του ΚΑΖΙΝΟ ΔΙΑΨΕΥΔΕΙ τις «σκόπιμες διαρροές»: ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΕΙΩΣΕΙΣ 40 ή 50%!

• Για ανεύθυνα σενάρια μιλά στην ανακοίνωσή της η CHL και Δίνει στην δημοσιότητα αναλυτικούς πίνακες με τις ειδικότητες και τα ποσά

Μετά από παράκληση πολλών εργαζομένων και επειδή διαδίδονται ανεύθυνα διάφορα σενάρια, προς αποφυγή παρερμηνειών και για την καλύτερη και υπεύθυνη ενημέρωσή σας, θεωρούμε σκόπιμο να αποσαφηνίσουμε την κατάσταση και να διευκρινίσουμε το περιεχόμενο της από 23 Μαΐου 2014 πρότασης της Διοίκησης για νέα ΣΣΕ.

1. Αναφορικά με το οικονομικό μέρος, η Διοίκηση πρότεινε συνολική μεσοσταθμική μείωση της τάξεως του 8.1% (από τη ΣΣΕ του ’12 ή συνολική μεσοσταθμική μείωση της τάξεως του 13.8% από τη μισθοδοσία του 2011 δηλαδή της ΣΣΕ του 2009).

Η ανωτέρω προσαρμογή προτείνεται ως ακολούθως:

Πρώτον, με μείωση επί των βασικών μισθών, ανάλογα με την ειδικότητα – η οποία αν και συμπαρασύρει αναλογικά το ύψος των επιδομάτων, αυτά παραμένουν, ενώ καταργούνται στην περίπτωση μη υπογραφής νέας ΣΣΕ (μισθοδοσία Απριλίου).

Εξαίρεση, η προτεινόμενη κατάργηση του επιδόματος Εξομάλυνσης, το οποίο όμως διατηρείται στο τμήμα καθαρισμού.

Δεύτερον, με μείωση επί των καταβαλλόμενων (δηλαδή έτσι όπως αυτά διαμορφώνονται μετά την εφαρμογή των ανωτέρω), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
από μέχρι και % μείωσης
0 1,000 -3.0%
1,000 1,200 -7.0%
1,200 1,400 -9.0%
1,400 1,900 -10.0%
1,900 2,200 -12.0%
2,200 και άνω -15.0%

Για να γίνει κατανοητή η πρότασή μας, παραθέτουμε ενδεικτικά παραδείγματα ανά ειδικότητα, τα οποία καλύπτουν το 88% των εργαζομένων που υπάγονται στη ΣΣΕ (βλέπετε επισυναπτόμενο πίνακα)
Στα ανωτέρω, να σημειωθεί ότι:

Α) η μείωση στα καθαρά, δύναται να είναι και μικρότερη για κάποιους εκ των εργαζομένων (εάν μετά τις μειώσεις αυτοί εμπίπτουν σε χαμηλότερη φορολογική κλίμακα)

Β) Οι προτεινόμενες αποδοχές αφορούν 5θήμερη εργασία. Οι τυχόν περαιτέρω μειώσεις από την εφαρμογή 4ήμερου δεν μπορεί να προσδιοριστεί με παραδείγματα, διότι αφενός δεν έχει οριστικοποιηθεί η διάρκειά της (έχει ήδη εφαρμοστεί για ένα 3μηνο, ενώ η διοίκηση ενημέρωσε – μετά από διαβούλευση – το σωματείο ότι προτίθεται να την επεκτείνει). Αφετέρου, δεν αφορά απαραίτητα όλα τα τμήματα ή / και τις ειδικότητες, αφού η εφαρμογή της γίνεται ανάλογα μα τις ανάγκες της λειτουργίας της επιχείρησης και των υφιστάμενων συνθηκών.

Από τα ανωτέρω γίνεται αντιληπτό ότι κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες (ωρομίσθιου, μισθωτού, με εκ περιτροπής ή χωρίς) και συγκρινόμενο είτε με τους μισθούς του 2011 (προ ΣΣΕ) είτε με αυτούς που λάβατε τον Ιανουάριο, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ μειώσεις της τάξεως του 40% ή 50% που σκοπίμως διαρρέεται!

Επίσης, δεν υπάρχει καμμιά απολύτως πρόταση ή πρόθεση για εφαρμογή τριήμερης απασχόλησης.

Τέλος να σημειώσουμε ότι η ανωτέρω πρόταση δύναται να βελτιωθεί, αν προκύψουν εξαιρετικές περιπτώσεις.

1. Αναφορικά με το θεσμικό μέρος της ΣΣΕ, θα θέλαμε να τονίσουμε τα εξής:

– Οι αποζημιώσεις από εθελούσια αποχώρηση ή απόλυση θα υπολογίζονται βάσει των αμοιβών του 2011 (πριν από τις προτεινόμενες μειώσεις).

– Για τους εθελοντικούς αποχωρούντες εργαζόμενους η Διοίκηση έχει προτείνει τη διατήρηση επί ένα έτος του υφισταμένου προνομίου ιατρικών καλύψεων από την ημέρα αποχώρησης.

– Η διάρκεια της Νέας Σύμβασης προτείνεται να είναι 12 μήνες, με αναδρομική ισχύ από 1η Απριλίου 2014.

Εκ της Διοικήσεως

Ειδικότητα
Άτομα Μισθωτός / Ωρομίσθιος Υφιστάμενος Βασικός Μισθός ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ Νέος Βασικός Μισθός 2014 Μείωση σε βασικούς Υφιστ. Μικτός Μισθός ΣΣΕ 12
(Ιαν. 2014) Προτεινόμενος Νέος Μικτός Μισθός (Μετά από όλες τις μειώσεις) Τελική Μείωση
% Δ € Δ % Δ € Δ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΥΧ. ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ 219 Μισθωτός
Πλήρους Απασχόλησης
Παντρεμένος, μια 3ετία, χωρίς παιδί 885,77 870,00 -1,8% -€ 15,77 1.071,79 979,02 -8,7% -€ 92,77
Παντρεμένος, πέντε 3ετίες, με 2 παιδιά 885,77 870,00 -1,8% -€ 15,77 1.425,66 1.362,43 -4,4% -€ 63,23
Μερικής Απασχόλησης (3μερο Χ 8ωρο) 71 Ωρομίσθιος
Παντρεμένος, μία 3ετία, χωρίς παιδί 553,28 543,43 -1,8% -€ 9,85 669,47 637,85 -4,7% -€ 31,62

ΕΠΟΠΤΗΣ ΤΥΧ. ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ 122 Μισθωτός
Παντρεμένος, τέσσερις 3ετίες, χωρίς παιδί 1.116,46 1.050,00 -6,0% -€ 66,46 1.573,20 1.455,29 -7,5% -€ 117,91
Παντρεμένος, πέντε 3ετίες, με 2 παιδιά 1.116,46 1.050,00 -6,0% -€ 66,46 1.777,52 1.644,31 -7,5% -€ 133,21

ΥΠΑΛ. ΤΜ. ΤΥΧΕΡ. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 22 Μισθωτός
Παντρεμένος, τρείς 3ετίες, 2 παιδιά 850,95 850,00 -0,1% -€ 0,95 1.227,92 1.206,66 -1,7% -€ 21,26
Παντρεμένος, πέντε 3ετίες, με 2 παιδιά 850,95 850,00 -0,1% -€ 0,95 1.369,61 1.331,11 -2,8% -€ 38,50

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ 72 Μισθωτός
Παντρεμένος, μία 3ετία, χωρίς παιδί 957,57 900,00 -6,0% -€ 57,57 1.158,66 1.012,77 -12,6% -€ 145,89
Παντρεμένος, πέντε 3ετίες, με 2 παιδιά 957,57 900,00 -6,0% -€ 57,57 1.612,18 1.490,41 -7,6% -€ 121,77

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧ. (3μερο Χ 8ωρο) 62 Ωρομίσθιος
Παντρεμένος, μία 3ετία, χωρίς παιδί 596,96 561,07 -6,0% -€ 35,89 748,74 712,87 -4,8% -€ 35,87
Παντρεμένος, πέντε 3ετίες, με 2 παιδιά 596,96 561,07 -6,0% -€ 35,89 1.005,04 960,07 -4,5% -€ 44,97

ΜΠΑΡΜΑΝ 24 Μισθωτός
Αγαμος, μία 3ετία, χωρίς επ. Σχολής 988,26 900,00 -8,9% -€ 88,26 1.185,92 1.004,41 -15,3% -€ 181,51
Παντρεμένος, πέντε 3ετίες, με 1 παιδί & Επ. Σχολής 988,26 900,00 -8,9% -€ 88,26 1.688,71 1.512,68 -10,4% -€ 176,03

ΜΠΑΡΜΑΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧ. (3μερο Χ 8ωρο) 15 Ωρομίσθιος
Αγαμος, χωρίς προϋπηρεσία & επίδομα σχολής 615,68 560,69 -8,9% -€ 54,99 677,25 598,31 -11,7% -€ 78,94
Παντρεμένος, μια 3ετία, με 1 παιδί, χωρίς επ. Σχολής 615,68 560,69 -8,9% -€ 54,99 777,37 742,43 -4,5% -€ 34,94

ΚΑΠΤΑΙΝ 22 Μισθωτός
Αγαμος, δύο 3ετίες 1.159,20 1.050,00 -9,4% -€ 109,20 1.393,94 1.242,15 -10,9% -€ 151,79
Παντρεμένος, πέντε 3ετίες, με 2 παιδιά 1.159,20 1.050,00 -9,4% -€ 109,20 1.919,63 1.700,15 -11,4% -€ 219,48

ΜΑΓΕΙΡΑΣ Β και Γ 49 Μισθωτός
Αγαμος, μία 3ετία 910,14 870,00 -4,4% -€ 40,14 1.183,17 1.051,82 -11,1% -€ 131,35
Παντρεμένος, τρεις 3ετίες, χωρίς παιδιά 910,14 870,00 -4,4% -€ 40,14 1.288,07 1.211,30 -6,0% -€ 76,77

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 61 Μισθωτός
Παντρεμένος, μία 3ετία, χωρίς παιδί 933,83 850,00 -9,0% -€ 83,83 1.200,00 1.035,55 -13,7% -€ 164,45
Παντρεμένος, πέντε 3ετίες, με 2 παιδιά 933,83 850,00 -9,0% -€ 83,83 1.572,20 1.407,60 -10,5% -€ 164,60

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ 17 Μισθωτός
Παντρεμένος, μία 3ετία, χωρίς παιδί 933,83 870,00 -6,8% -€ 63,83 1.200,00 1.059,91 -11,7% -€ 140,09
Παντρεμένος, τεσσερις 3ετίες, με 1 παιδι 933,83 870,00 -6,8% -€ 63,83 1.563,46 1.417,23 -9,4% -€ 146,23

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ΠΕΡΙΟΔ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 11 Ωρομίσθιος
Παντρεμένη, καμία 3ετία, χωρίς παιδί 583,44 543,56 -6,8% -€ 39,88 700,13 632,76 -9,6% -€ 67,37
Παντρεμένη, μία 3ετία, με 2 παιδιά 583,44 543,56 -6,8% -€ 39,88 766,35 748,83 -2,3% -€ 17,52

ΠΛΥΝΤΗΣ-ΣΙΔΕΡΩΤΗΣ 14 Μισθωτός
Παντρεμένος, μία 3ετία, χωρίς παιδί 905,62 850,00 -6,1% -€ 55,62 1.186,36 1.035,56 -12,7% -€ 150,81
Παντρεμένος, τεσσερις 3ετίες, με 1 παιδι 905,62 850,00 -6,1% -€ 55,62 1.432,46 1.308,15 -8,7% -€ 124,31

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ/ΛΑΝΤΖΕΡΗΣ 34 Μισθωτός
Παντρεμένος, μία 3ετία, χωρίς παιδί 879,12 850,00 -3,3% -€ 29,12 1.195,60 1.075,08 -10,1% -€ 120,52
Παντρεμένος, πέντε 3ετίες, με 2 παιδιά 879,12 850,00 -3,3% -€ 29,12 1.536,92 1.445,84 -5,9% -€ 91,08

ΦΥΛΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 62 Μισθωτός
Παντρεμένος, μία 3ετία, χωρίς παιδί 962,69 900,00 -6,5% -€ 62,69 1.200,00 1.096,48 -8,6% -€ 103,52
Παντρεμένος, πέντε 3ετίες, με 2 παιδιά 962,69 900,00 -6,5% -€ 62,69 1.620,79 1.490,40 -8,0% -€ 130,39

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 10 Μισθωτός
Παντρεμένος, δύο 3ετίες, χωρίς παιδί 943,54 900,00 -4,6% -€ 43,54 1.326,63 1.244,89 -6,2% -€ 81,74
Παντρεμένος, τρεις 3ετίες, με 2 παιδιά 943,54 900,00 -4,6% -€ 43,54 1.536,08 1.425,60 -7,2% -€ 110,48

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΖΙΝΟ 19 Μισθωτός
F/T Παντρεμένος, μία 3ετία, χωρίς παιδί & επ. Σχολής 943,54 900,00 -4,6% -€ 43,54 1.200,00 1.096,47 -8,6% -€ 103,53
F/T Παντρεμένος, τρείς 3ετίες, με 1 παιδί & Επ. Σχολής 943,54 900,00 -4,6% -€ 43,54 1.479,35 1.372,95 -7,2% -€ 106,40

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 13 Μισθωτός
Άγαμος, τρεις 3ετίες 1.076,89 920,00 -14,6% -€ 156,89 1.294,96 1.112,28 -14,1% -€ 182,68
Παντρεμένος, πέντε 3ετίες, χωρίς παιδιά 1.076,89 920,00 -14,6% -€ 156,89 1.571,64 1.320,66 -16,0% -€ 250,98

ΤΑΜΙΑΣ 34 Μισθωτός
Αγαμος, τρεις 3ετίες, 858,15 850,00 -0,9% -€ 8,15 1.200,00 1.106,71 -7,8% -€ 93,29
Παντρεμένος, πέντε 3ετίες, με 2 παιδιά 858,15 850,00 -0,9% -€ 8,15 1.460,57 1.407,60 -3,6% -€ 52,97

ΤΑΜΙΑΣ (HARD & SOFT COUNT) 13 Μισθωτός
Παντρεμένος, δύο 3ετίες, δύο παιδιά 858,15 850,00 -0,9% -€ 8,15 1.262,13 1.229,87 -2,6% -€ 32,26
Παντρεμένος, πέντε 3ετίες, δύο παιδιά 858,15 850,00 -0,9% -€ 8,15 1.500,27 1.445,86 -3,6% -€ 54,41

ΤΑΜΙΑΣ F&B 21 Μισθωτός
Αγαμος, μία 3ετία, 920,17 900,00 -2,2% -€ 20,17 1.104,21 1.004,41 -9,0% -€ 99,80
Παντρεμένος, πέντε 3ετίες, με 1 παιδί 920,17 900,00 -2,2% -€ 20,17 1.572,36 1.512,68 -3,8% -€ 59,68

ΛΟΓΙΣΤΗΣ
11 Μισθωτός
Παντρεμένος, τρείς 3ετίες, με 1 παιδί 1.043,09 1.000,00 -4,1% -€ 43,09 1.713,19 1.615,49 -5,7% -€ 97,70
Παντρεμένος, πέντε 3ετίες, με 1 παιδί 1.043,09 1.000,00 -4,1% -€ 43,09 1.782,38 1.680,74 -5,7% -€ 101,64

ΥΠΑΛ. ΤΜ. ΚΛ. ΚΥΚΛ. 11 Μισθωτός
Παντρεμένος, μία 3ετία, με 2 παιδιά 1.080,53 950,00 -12,1% -€ 130,53 1.539,21 1.316,69 -14,5% -€ 222,52
Παντρεμένος, τέσσερις 3ετίες, με 2 παιδιά 1.080,53 950,00 -12,1% -€ 130,53 1.759,85 1.521,89 -13,5% -€ 237,96

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΥΧ. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 9 Μισθωτός
Παντρεμένος, τρείς 3ετίες, με 1 παιδί 1.186,49 1.050,00 -11,5% -€ 136,49 1.623,03 1.412,78 -13,0% -€ 210,26
Παντρεμένος, πέντε 3ετίες, με 1 παιδί 1.186,49 1.050,00 -11,5% -€ 136,49 1.810,30 1.575,78 -13,0% -€ 234,52

ΟΔΗΓΟΣ 9 Μισθωτός
Αγαμος, δύο 3ετίες 1.218,31 1.140,00 -6,4% -€ 78,31 1.352,32 1.244,88 -7,9% -€ 107,44
Παντρεμένος, πέντε 3ετίες, με 2 παιδιά 1.015,26 950,00 -6,4% -€ 65,26 1.616,39 1.487,70 -8,0% -€ 128,69

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΑΔΕΙΟΥΧΟΣ 7 Μισθωτός
Παντρεμένος, πέντε 3ετίες, χωρίς παιδιά 907,32 850,00 -6,3% -€ 57,32 2.052,88 1.880,45 -8,4% -€ 172,43