Αρχική Ν. Κορινθίας Παραδίδεται το έργο του εγκιβωτισμού της γέφυρας του Ξηριά

Παραδίδεται το έργο του εγκιβωτισμού της γέφυρας του Ξηριά

Παραδίδεται το έργο του εγκιβωτισμού της γέφυρας του Ξηριά στην Γεωργίου Παπανδρέου. Ύστερα από διαρκείς προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής Κορίνθου, η πόλη θα πάψει πλέον να χωρίζεται στα δύο. Επιπλέον, με την ολοκλήρωση της αποπεράτωσης του εγκιβωτισμού του χειμάρρου του Ξηριά, θα δημιουργηθεί ένας κοινόχρηστος χώρος στην Κόρινθο που θα φθάνει μέχρι την γέφυρα του ΟΣΕ.