Αρχική Ν. Αργολίδος Motor Oil: Προχωρά στην άντληση 300 εκατ. ευρώ μέσω 5ετών ομολόγων

Motor Oil: Προχωρά στην άντληση 300 εκατ. ευρώ μέσω 5ετών ομολόγων

Αύξηση του όγκου πωλήσεων στο α’ τρίμηνο

Στην άντληση 300 εκατ. ευρώ μέσω προσφοράς ομολογιών πενταετούς διάρκειας προχωρεί η Motor Oil. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα χρησιμοποιηθούν για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων της Motor Oil και γενικότερους εταιρικούς σκοπούς.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα Δευτέρα, προτίθεται να αντλήσει συνολικό ποσό 300 εκατ. ευρώ μέσω προσφοράς ομολογιών (Senior Notes) πενταετούς διάρκειας με τοκομερίδιο (coupon) σταθερού επιτοκίου.

Εκδότης, των ομολογιών θα είναι η κατά 100% θυγατρική της Motor Oil (ΕΛΛΑΣ) Διυλιστήρια Κορίνθου, Motor Oil Finance PLC. Οι ομολογίες θα φέρουν την εγγύηση της Motor Oil, ενώ έχει γίνει αίτηση για την εισαγωγή και διαπραγμάτευσή τους στην αγορά Euro MTF Market του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου (Luxembourg Stock Exchange).

Το ύψος της έκδοσης καθώς και του επιτοκίου του τοκομεριδίου θα καθοριστούν μέσω της διαδικασίας βιβλίου υποβολής προσφορών (book building process) και θα ανακοινωθούν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφών τις προσεχείς ημέρες.

Γενικός Συντονιστής (Global Coordinator) της έκδοσης είναι η HSBC Bank plc ενώ η Alpha Bank, η Citigroup Global Markets Limited, η Credit Suisse Securities (Europe) Limited, η HSBC Bank plc, η Εθνική Χρηματιστηριακή Α.Ε. και η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. έχουν οριστεί διαχειριστές του βιβλίου προσφορών (Joint Book-runners).

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα χρησιμοποιηθούν από τη Motor Oil για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων και γενικότερους εταιρικούς σκοπούς.

Εξάλλου, η Motor Oil ανακοίνωσε σήμερα ότι για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2014 ο όγκος συνολικών πωλήσεων της εμφάνισε μικρή αύξηση συγκριτικά με το τρίμηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2013.

Επιπρόσθετα, ο όγκος συνολικών πωλήσεων εσωτερικού της εταιρείας το τρίμηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2014 εμφάνισε μικρή αύξηση συγκριτικά με το τρίμηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2013. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας το τρίμηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2014 διαμορφώθηκε στα ίδια επίπεδα με τον κύκλο εργασιών του τριμήνου που έληξε 31 Μαρτίου 2013.

Τα μικτά κέρδη (Gross Profit) και τα κέρδη προ τόκων αποσβέσεων και φόρων (EBITDA) της Motor Oil για το τρίμηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2014 εμφανίζουν πτώση εξαιτίας των συμπιεσμένων περιθωρίων διύλισης το πρώτο τρίμηνο 2014 το οποίο αποτελεί συνεχιζόμενη τάση από το τρίμηνο που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013.

Στις 31 Μαρτίου 2014 οι συνολικές τραπεζικές υποχρεώσεις και ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός της Motor Oil ήταν περίπου στα ίδια επίπεδα με αυτά της 31 Δεκεμβρίου 2013.

ΠΗΓΗ: IN.GR