Αρχική Ν. Κορινθίας Δημιουργία Επιχειρηματικού Πάρκου στην Βιομηχανική Ζώνη της Κορίνθου

Δημιουργία Επιχειρηματικού Πάρκου στην Βιομηχανική Ζώνη της Κορίνθου

Με ομόφωνη απόφαση του το Δημοτικό Συμβούλιο Κορίνθου αποφάσισε την δημιουργία και ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου στην Βιομηχανική Ζώνη Κορίνθου, εκτάσεως 2.000 στρεμμάτων, το οποίο θα συμβάλλει και στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Αποφασίστηκε επίσης, να κατατεθεί άμεσα φάκελος με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην γραμματεία του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, προκειμένου να εγκριθεί η υλοποίηση του.