Αρχική Χωρίς κατηγορία Το ψηφοδέλτιο του Δημάρχου Ναυπλίου Δημήτρη Κωστούρου

Το ψηφοδέλτιο του Δημάρχου Ναυπλίου Δημήτρη Κωστούρου

ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
Υποψήφιος Δήμαρχος

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΙΝΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΓΑΒΡΉΛΟΣ ΣΤΑΎΡΟΣ του ΜΙΧΑΉΛ (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΑΣΙΝΗΣ)
ΓΙΩΝΝΆΣ ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ του ΛΕΩΝΊΔΑ (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΑΣΙΝΗΣ)
ΚΑΖΟΛΙΆΣ ΙΩΆΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΏΤΗ (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΑΣΙΝΗΣ)
ΚΑΛΛΕΡΓΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ) του ΣΤΑΥΡΟΥ (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΑΣΙΝΗΣ)
ΚΑΤΣΙΜΊΧΑ ΜΑΡΊΑ(ΜΑΡΊΚΑ) του ΕΛΕΥΘΕΡΊΟΥ (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΑΣΙΝΗΣ)
ΚΑΧΡΙΜΆΝΗΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΊΟΥ (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΑΣΙΝΗΣ)
ΜΠΟΥΖΑΛΆΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ (ΕΝΤΙ) του ΕΥΆΓΓΕΛΟΥ (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΑΣΙΝΗΣ)
ΜΠΟΎΚΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ του ΕΥΑΓΓΈΛΟΥ (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΑΣΙΝΗΣ)
ΤΖΑΒΈΛΛΑΣ ΙΩΆΝΝΗΣ του ΣΩΤΉΡΙΟΥ (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΑΣΙΝΗΣ)
ΦΛΊΓΚΑ ΓΕΩΡΓΊΑ (ΤΖΊΝΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥ (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΑΣΙΝΗΣ)

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΙΔΕΑΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΔΉΜΑΣ ΑΝΔΡΙΑΝΌΣ(ΜΠΑΚΈΤΟΣ) του ΑΝΑΣΤΑΣΊΟΥ (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΜΙΔΕΑΣ)
ΔΡΟΎΓΚΑΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ του ΗΛΊΑ (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΜΙΔΕΑΣ)
ΖΈΡΒΑΣ ΧΡΉΣΤΟΣ (ΚΛΗΤΉΡΑΣ) του ΑΝΑΣΤΑΣΊΟΥ (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΜΙΔΕΑΣ)
ΚΑΤΣΑΛΟΎΛΗ- ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΎΛΟΥ ΕΛΈΝΗ του ΝΙΚΟΛΆΟΥ (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΜΙΔΕΑΣ)
ΛΥΚΟΜΉΤΡΟΣ ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΊΟΥ (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΜΙΔΕΑΣ)
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΙΝΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΜΙΔΕΑΣ)
ΠΑΤΟΎΡΑΣ ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΜΙΔΕΑΣ)
ΣΚΙΑΔΆ -ΣΚΑΛΊΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΊΝΗ του ΝΙΚΟΛΆΟΥ (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΜΙΔΕΑΣ)
ΤΖΑΡΊΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΊΟΥ (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΜΙΔΕΑΣ)
ΧΡΙΣΤΌΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΊΔΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΏΤΗ (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΜΙΔΕΑΣ)

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΑΝΑΣΤΑΣΊΟΥ- ΣΜΥΡΝΑΊΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥ (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ)
ΑΡΓΕΊΤΗΣ ΙΩΆΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΆΟΥ (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ)
ΑΡΜΑΤΆΣ ΝΙΚΌΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΊΟΥ (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ)
ΑΥΓΟΥΣΤΌΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΎΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΊΟΥ (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ)
ΒΑΜΒΑΚΆΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ του ΧΡΉΣΤΟΥ (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ)
ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ ΣΤΑΎΡΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΎ (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ)
ΓΕΩΡΓΑΝΤΆΣ ΘΕΌΔΩΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΆΟΥ (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ)
ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ ΓΕΏΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΊΟΥ (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ)
ΚΑΛΙΑΜΟΎΤΟΣ ΝΙΚΌΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΊΟΥ (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ)
ΚΑΛΚΟΎΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ-ΘΕΤΙΣ (ΠΌΠΗ) ,ΣΥΖ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ)
ΚΑΤΕΡΙΝΆΚΟΥ- ΓΚΌΦΑ ΣΤΑΥΡΟΎΛΑ (ΒΟΥΛΑ) του ΜΙΧΑΉΛ (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ)
ΚΑΤΣΑΦΆΡΑ ΔΉΜΗΤΡΑ του ΑΘΑΝΑΣΊΟΥ (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ)
ΚΑΤΣΊΛΑΣ ΧΡΉΣΤΟΣ του ΓΡΗΓΌΡΗ (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ)
ΚΕΡΑΜΙΔΆΣ ΕΥΆΓΓΕΛΟΣ του ΜΙΧΑΉΛ (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ)
ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΌΔΩΡΟΣ του ΣΤΑΎΡΟΥ (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ)
ΛΈΝΤΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ του ΧΑΡΊΤΟΥ (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ)
ΜΑΝΙΦΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ)
ΜΑΝΌΣ ΣΩΤΉΡΙΟΣ του ΑΛΕΞΆΝΔΡΟΥ (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ)
ΜΑΡΓΈΛΟΣ ΣΤΈΦΑΝΟΣ του ΠΕΡΓΑΝΤΆ (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ)
ΜΕΡΜΙΓΚΗΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ του ΙΩΆΝΝΗ (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ)
ΜΠΑΚΈΑΣ ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΊΟΥ (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ)
ΜΠΑΛΑΜΠΆΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΊΟΥ (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ)
ΜΠΑΡΟΎ ΡΑΦΑΉΛ του ΜΕΝΕΛΆΟΥ (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ)
ΜΠΟΎΝΟΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ του ΙΩΆΝΝΗ (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ)
ΞΥΝΌΣ ΧΡΉΣΤΟΣ του ΑΝΑΣΤΆΣΙΟΥ (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ)
ΠΑΣΠΑΛΙΆΡΗΣ ΑΝΤΏΝIOΣ του ΠΑΝΑΓΙΏΤΗ (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ)
ΡΟΎΤΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ του ΙΩΆΝΝΗ (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ)
ΣΑΛΕΣΙΏΤΗΣ ΜΙΧΑΉΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥ (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ)
ΣΟΡΟΒΊΓΚΑΣ ΙΩΆΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΊΟΥ (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ)
ΣΤΕΦΑΝΌΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΆΟΥ (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ)
ΣΩΤΗΡΟΠΟΎΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΉ του ΣΩΤΗΡΊΟΥ (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ)
ΤΌΜΠΡΑ ΕΛΈΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΊΟΥ(ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ)
ΤΣΑΜΑΤΖΌΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΛΈΚΟΣ) του ΗΛΊΑ (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ)
ΤΣΟΤΣΌΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΊΟΥ (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ)
ΧΡΗΣΤΊΔΗΣ ΠΑΎΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΊΟΥ (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ)
ΧΡΥΣΉΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΊΟΥ (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ)
ΨΑΡΟΛΌΓΟΥ- ΤΣΙΩΤΆΚΗ ΜΑΡΊΑ του ΤΡΙΑΝΤΆΦΥΛΛΟΥ (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ)
ΨΥΧΟΓΥΙΌΣ ΕΥΆΓΓΕΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΊΟΥ (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ)

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΕΑΣ ΤΙΡΥΝΘΑΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΒΛΑΧΌΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΊΟΥ (ΕΚΛ. ΠΕΡ. Ν. ΤΙΡΥΝΘΑΣ)
ΚΑΡΈΛΗΣ ΧΡΉΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΊΟΥ (ΕΚΛ. ΠΕΡ. Ν. ΤΙΡΥΝΘΑΣ)
ΛΕΒΕΝΤΟΓΙΆΝΝΗΣ ΕΥΆΓΓΕΛΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΏΤΗ (ΕΚΛ. ΠΕΡ. Ν. ΤΙΡΥΝΘΑΣ)
ΛΙΑΚΌΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΕΚΛ. ΠΕΡ. Ν. ΤΙΡΥΝΘΑΣ)
ΜΗΝΆ ΜΑΡΙΑ (MΑΊΡΗ) του ΓΕΩΡΓΊΟΥ (ΕΚΛ. ΠΕΡ. Ν. ΤΙΡΥΝΘΑΣ)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΑΣ

ΖΑΦΕΊΡΗΣ ΙΩΆΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥ
ΚΑΚΟΥΡΙΏΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΊΟΥ
ΚΑΡΜΠΈΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΊΟΥ
ΚΑΤΣΑΛΟΎΛΗ ΜΙΧΑΛΊΤΣΑ του ΓΕΩΡΓΊΟΥ
ΤΣΙΡΌΠΟΥΛΟΣ (ΆΡΗΣ) ΑΡΙΣΤΕΊΔΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΏΤΗ
ΝΊΤΗ ΓΕΩΡΓΊΑ του ΛΕΩΝΊΔΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΌΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΊΝΟΣ του ΧΡΉΣΤΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΌΠΟΥΛΟΣ (ΧΆΡΗΣ) ΧΑΡΆΛΑΜΠΟΣ του ΝΙΚΟΛΆΟΥ
ΚΆΛΤΣΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ (ΑΜΆΝΤΑ) του ΓΕΩΡΓΊΟΥ
ΚΑΡΟΎΝΤΖΟΣ ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ του ΛΆΜΠΡΟΥ
ΜΊΧΟΣ ΦΏΤΗΣ του ΜΙΧΑΉΛ
ΜΠΟΥΓΙΏΤΗΣ ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΊΟΥ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ (ΦΑΙΗ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΝΤΑΒΆΚΟΣ ΧΡΉΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΊΟΥ
ΠΟΛΎΒΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΆΝΝΗ – ΔΙΑΜΑΝΤΉ
ΣΙΆΝΝΑΣ ΧΡΉΣΤΟΣ του ΣΤΑΎΡΟΥ
ΤΡΟΎΠΗ ΔΉΜΗΤΡΑ του ΑΣΗΜΆΚΗ
ΦΙΛΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΛΟΥ
ΑΛΤΟΎΝΗΣ ΠΑΝ/ΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΆΟΥ
ΓΕΡΑΜΆΝΗ ΆΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΊΟΥ
ΓΟΓΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΠΙΚΆΚΗΣ ΝΙΚΌΛΑΟΣ του ΠΑΎΛΟΥ
ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ

ΔΑΜΟΎΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΉ του ΔΗΜΗΤΡΊΟΥ
ΚΑΛΟΓΕΡΌΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ του ΙΩΆΝΝΗ
ΚΟΎΤΡΑΣ ΙΩΆΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΜΑΣΤΟΡΆΚΟΣ ΓΙΏΡΓΟΣ του ΜΙΧΑΉΛ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ

ΒΛΆΣΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΟΔΥΣΣΈΑ
ΚΟΥΤΡΑ- ΞΥΛΙΝΑ ΜΑΡΙΝΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΤΡΊΓΚΑΣ ΙΩΆΝΝΗΣ του ΧΑΡΑΛΆΜΠΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΑΧΝΑΙΟΥ

ΜΆΡΚΟΥ ΑΝΑΣΤΆΣΙΟΣ(ΚΑΝΑΡΗΣ)του ΙΩΆΝΝΗ
ΠΑΣΠΑΛΙΆΡΗ ΠΑΓΏΝΑ του ΓΕΩΡΓΊΟΥ
ΤΌΣΚΑΣ ΙΩΑΝΝΉΣ (ΡΩΣΣΟΣ) του ΝΙΚΟΛΆΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΚΟΥ

ΔΑΣΚΑΛΆΚΟΣ ΕΥΆΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΆΝΝΗ
ΝΤΌΚΟΣ ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΠΑΠΑΝΔΡΙΑΝΟΎ ΜΑΡΊΑ του ΑΝΤΩΝΊΟΥ
ΤΌΣΚΑΣ ΚΛΈΑΡΧΟΣ – ΦΏΤΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΥΦΙΟΥ

ΚΑΦΑΝΤΆΡΗΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΈΛΟΥ
ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΉ ΚΩΝ/ΝΑ (ΤΑΝΙΑ) του ΓΕΩΡΓΊΟΥ
ΚΩΣΤΌΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΊΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΊΟΥ
ΜΑΚΡΉΣ ΣΠΥΡΊΔΩΝ του ΙΩΆΝΝΗ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΣΙΝΗΣ

ΜΟΥΤΑΒΕΛΉ ΒΑΣΙΛΙΚΉ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΠΕΤΡΌΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΊΟΥ
ΧΡΙΣΤΌΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΊΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΕΠΑΝΟΥ

ΑΙΒΑΛΙΏΤΗ ΜΑΡΊΝΑ του ΝΙΚΟΛΆΟΥ
ΚΡΕΜΎΔΑΣ ΘΕΟΧΆΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΝΙΚΟΛΆΟΥ
ΚΟΤΊΤΣΑΣ ΑΘΑΝΆΣΙΟΣ του ΑΔΡΙΑΝΟΎ
ΦΕΛΈΚΟΥΡΑΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ του ΣΤΑΎΡΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΙΟΥ

ΚΟΛΙΆΤΣΗΣ ΧΡΉΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΊΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΡΙΩΝ

ΓΑΒΡΉΛΟΣ ΓΡΗΓΌΡΗΣ του ΧΡΉΣΤΟΥ
ΔΡΟΎΖΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ – ΑΡΓΥΡΏ (ΛΙΤΣΑ) του ΠΑΝΑΓΙΏΤΗ
ΚΑΛΛΙΆΝΟΣ ΑΔΡΙΑΝΌΣ του ΔΗΜΗΤΡΊΟΥ
ΛΥΚΟΥΡΈΝΤΖΟΣ ΝΙΚΌΛΑΟΣ του ΣΤΑΎΡΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΝΕΖΑΙΙΚΩΝ

ΜΑΝΤΖΑΒΡΆΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ του ΜΆΡΚΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΌΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΊΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΚΙΩΝ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΆΣ ΝΙΚΌΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΊΟΥ
ΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΔΡΊΤΣΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΙΩΆΝΝΗ
ΜΑΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΕΣΗ

ΔΉΜΑΣ ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ
ΔΡΟΎΓΚΑΣ ΑΝΑΣΤΆΣΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΚΑΤΣΙΚΕΡΟΎ ΚΩΝ/ΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΏΤΗ
ΜΠΙΝΙΆΡΗ ΙΩΆΝΝΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΙΔΕΑΣ

ΑΡΓΥΡΌΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΆΔΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΎΛΟΣ ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ του ΙΩΆΝΝΗ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΎΛΟΥ ΓΕΩΡΓΊΑ του ΧΡΉΣΤΟΥ
ΠΑΠΑΙΩΆΝΝΟΥ ΙΩΆΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΊΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν.ΤΙΡΥΝΘΑΣ
ΚΕΡΑΜΙΔΆΣ ΕΥΆΓΓΕΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΊΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΌΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΊΟΥ
ΠΕΤΡΟΥΛΆΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΊΟΥ
ΦΟΥΣΤΟΎΚΟΥ ΛΕΜΟΝΙΆ του ΔΗΜΗΤΡΊΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν.ΡΟΕΙΝΟ

ΚΑΖΆΣ ΘΕΟΔΌΣΗΣ του ΙΩΆΝΝΗ
ΜΙΧΑΛΌΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΏΤΗ
ΝΤΑΛΗΠ ΑΝΝΑ του ΛΑΜΠΡΑΚΗ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΑΡΙΤΗ

ΓΚΟΛΈΜΗΣ ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΟΣΊΟΥ
ΚΑΡΑΧΆΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΊΟΥ
ΠΙΤΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΧΡΙΣΤΌΠΟΥΛΟΣ ΆΓΓΕΛΟΣ του ΧΡΉΣΤΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΥΛΛΑΚΙΔΑΣ

ΓΙΑΡΈΝΤΗΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ του ΑΝΔΡΈΑ
ΚΑΤΣΑΛΟΎΛΗ ΠΑΝΑΓΙΏΤΑ του ΓΕΩΡΓΊΟΥ
ΠΑΝΑΓΉΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ του ΙΩΆΝΝΗ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΥΡΓΙΩΤΙΚΩΝ
ΜΑΚΡΉΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΊΟΥ
ΝΙΚΆΣ ΑΝΤΏΝΙΟΣ του ΣΤΑΎΡΟΥ
ΧΡΟΝΟΠΟΎΛΟΥ – ΤΖΑΒΆΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΑ του ΝΙΚΟΛΆΟΥ

Προηγούμενο άρθροΤο ψηφοδέλτιο του Γιώργου Γκιώνη
Επόμενο άρθροΤην… έκπληξη ο Πιέτρης! Θα… στηρίξει Ψηλογιαννόπουλο αν έρθει 3ος!