Αρχική Ν. Αργολίδος Κωστούρος: Έχει ληφθεί μέριμνα για διαβάσεις ΑMΕΑ και πεζών στον κυκλικό κόμβο...

Κωστούρος: Έχει ληφθεί μέριμνα για διαβάσεις ΑMΕΑ και πεζών στον κυκλικό κόμβο της 11ης στο Ναύπλιο

Δεν υπάρχει πρόβλημα με τις μπάρες ΑMΕΑ, αφού έχει ληφθεί μέριμνα για τους συμπολίτες μας με κινητικά προβλήτα, σύμφωνα με την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπλιέων.

Όπως μας πληροφορεί η υπηρεσία: «Την 26/03/2014 ξεκίνησαν οι εργασίες διαμόρφωσης κυκλικού κόμβου στη θέση 11η Ναυπλίου. Η κατασκευή ραμπών κίνησης ΑΜΕΑ, κρίθηκε σκόπιμο να γίνει σε δεύτερη φάση κατά την εξέλιξη του έργου, ήτοι μετά την ολοκλήρωση της χάραξης και υλοποίησης των απαιτούμενων για τη διαμόρφωση της κυκλοφορίας νησίδων, ώστε να εξελίσσονται οι εργασίες χωρίς να σταματήσει η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων και το εργατοτεχνικό προσωπικό να λειτουργεί με στοιχειώδη ασφάλεια.

Ως εκ τούτου μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα θα ολοκληρωθούν οι εργασίες που αφορούν την κατασκευή ραμπών ΑΜΕΑ και διαπλάτυνση – διαμόρφωση νησίδων στις οδού Κύπρου και Ασκληπιού».

Όπως μας πληροφορεί η υπηρεσία: «Την 26/03/2014 ξεκίνησαν οι εργασίες διαμόρφωσης κυκλικού κόμβου στη θέση 11η Ναυπλίου. Η κατασκευή ραμπών κίνησης ΑΜΕΑ, κρίθηκε σκόπιμο να γίνει σε δεύτερη φάση κατά την εξέλιξη του έργου, ήτοι μετά την ολοκλήρωση της χάραξης και υλοποίησης των απαιτούμενων για τη διαμόρφωση της κυκλοφορίας νησίδων, ώστε να εξελίσσονται οι εργασίες χωρίς να σταματήσει η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων και το εργατοτεχνικό προσωπικό να λειτουργεί με στοιχειώδη ασφάλεια.

Ως εκ τούτου μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα θα ολοκληρωθούν οι εργασίες που αφορούν την κατασκευή ραμπών ΑΜΕΑ και διαπλάτυνση – διαμόρφωση νησίδων στις οδού Κύπρου και Ασκληπιού».