Αρχική Ν. Κορινθίας Στο Δήμο Κορινθίων θα περιέλθει το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Κορίνθου σε...

Στο Δήμο Κορινθίων θα περιέλθει το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Κορίνθου σε περίπτωση που δε μπορέσει να συνεχίσει να επιτελεί τον σκοπό ίδρυσης του λόγω οικονομικής αδυναμίας

Στο Δήμο Κορινθίων θα περιέλθει το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Κορίνθου σε περίπτωση που δεν μπορέσει να επιτελέσει το σκοπό του αφού αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα.. Ο Δήμος Κορινθίων για να βοηθήσει στην συνέχιση της λειτουργίας του Ιδρύματος κατάφερε να λάβει το πρώτο Προεδρικό Διάταγμα , το οποίο έχει ήδη δημοσιευτεί σε ΦΕΚ ,που θα επιτρέψει την προσάρτηση του Μουσείου στο Δήμο μέσω του Κέντρου Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος.