Αρχική Ν. Αργολίδος Γονική άδεια φροντίδας μωρού και στον πατέρα παρέχει η νέα Εθνική Γενική...

Γονική άδεια φροντίδας μωρού και στον πατέρα παρέχει η νέα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2014 ενώ ο κατώτατος μισθός των 586 ευρώ παραμένει

Το άρθρο 2 της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 2014 παρέχει γονική άδεια φροντίδας μωρού και στον πατέρα. “Ο εργαζόμενος πατέρας έχει αυτοτελές δικαίωμα και με τις ίδιες προϋποθέσεις χρήσης τής προβλεπόμενης από τις Εθνικές Γενικές ΣΣΕ άδειας φροντίδας παιδιού (μειωμένο ωράριο), χορηγούμενου του δικαιώματος και σε περίπτωση που η μητέρα είναι αυτοαπασχολούμενη. Στην περίπτωση που και οι δύο γονείς είναι μισθωτοί, με κοινή τους δήλωση που κατατίθεται στους αντίστοιχους εργοδότες τους, καθορίζεται η επιλογή τους για το ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της γονικής άδειας φροντίδας παιδιού (μειωμένο ωράριο), εκτός αν με κοινή τους δήλωση καθορίσουν χρονικά διαστήματα που ο καθένας κάνει χρήση μέσα στα χρονικά όρια ισχύος του δικαιώματος αυτού”. Στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε 2014 δεν υπήρχαν μισθολογικές αλλαγές με τον κατώτατο μισθό να παραμένει στα 586 ευρώ. Παράλληλα, οι τριετίες διατηρούνται από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε αλλά το Πολυνομοσχέδιο τις καταργεί. Το Εργατικό Κέντρο Κορίνθου αντιδρά στα μέτρα αυτά που περιλαμβάνει το Πολυνομοσχέδιο και σχεδιάζει μαζί με άλλα συνδικάτα συλλαλητήριο διαμαρτυρίας στις 9 Απριλίου 2014.