Αρχική Ν. Κορινθίας Εκμετάλλευση υδάτων βιολογικού καθαρισμού δήμου Κορινθίων σε αγροτικές καλλιέργειες

Εκμετάλλευση υδάτων βιολογικού καθαρισμού δήμου Κορινθίων σε αγροτικές καλλιέργειες

Τροποποιήθηκε το καταστατικό της συστατικής πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Κορίνθου με σκοπό την εκμετάλλευση των υδάτων του βιολογικού καθαρισμού για την άρδρευση των αγροτικών εκτάσεων του καλλικρατικού δήμου Κορινθίων. Σύμφωνα με τον Νίκο Σταυρέλη,πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Κορίνθου, η μελέτη για τη συγκεκριμένη χρήση έχει ήδη εκπονηθεί ενώ ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 3.700.000 ευρώ.