Αρχική Χωρίς κατηγορία Επιτυχής η πρώτη εξωτερική αξιολόγηση για το ΠΕΔιΣ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Επιτυχής η πρώτη εξωτερική αξιολόγηση για το ΠΕΔιΣ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου «έχει επιτευχθεί αξιοθαύμαστη επιτυχία σε μικρό χρονικό διάστημα»: Τα αποτελέσματα της Πρώτης Εξωτερικής Αξιολόγησης

Δημοσιοποιήθηκε η Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (ΠΕΔιΣ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, όπως αυτή πραγματοποιήθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (ΑΔιΠ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Καταξιωμένοι επιστήμονες από Πανεπιστήμια του εξωτερικού έκριναν πώς το Τμήμα αποτελεί ένα επιστημονικά και λειτουργικά άρτιο Πανεπιστημιακό Τμήμα, το οποίο στα μόλις έξι (6) έτη λειτουργίας του είναι πλήρως ανταγωνιστικό των αντίστοιχων Τμημάτων στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

Χαρακτηριστικά, σημειώνονται, σε ελληνική απόδοση (*), μερικές από τις πολλαπλές θετικές αναφορές των εξωτερικών αξιολογητών:

1. Η Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης (ΕΕΑ) θεωρεί ότι, το πρόγραμμα σπουδών είναι άρτια οργανωμένο, με εύλογη διασύνδεση των τμημάτων του, εκπληρώνοντας συνολικά την αποστολή του τμήματος, διαχέοντας τη γνώση, αναπτύσσοντας αναλυτικές και ερευνητικές δεξιότητες και συνδέοντας τη θεωρία με την πράξη (…)

2. Το ΠΕΔιΣ έχει παράξει ένα σεβαστό αριθμό ποιοτικών δημοσιεύσεων, δημιουργώντας πλούσιες συνεργασίες με συνάδελφους από την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς επίσης έχει θεσμοθετήσει Ερευνητικές Ομάδες σημαντικής πρωτοτυπίας.

3. Το Τμήμα [ΠΕΔιΣ] έχει αναπτύξει ένα εντυπωσιακό πλέγμα μαθημάτων που ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις σύγχρονες ανάγκες των προπτυχιακών σπουδών, μεριμνώντας επάξια για τις επιμορφωτικές ανάγκες και απαιτήσεις των προπτυχιακών φοιτητών (…)

4. Ως αποτέλεσμα τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών είναι εύλογα, εμφανίζουν συνοχή, λειτουργικότητα και δημιουργικότητα και, ταυτόχρονα, διατηρούν το παραδοσιακό θεωρητικό περιεχόμενό τους. (…)

5. Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών από το τμήμα (student web, eClass, HEAL-Link, Powerpoint, κλπ) για την προαγωγή της μάθησης είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτη και αυτό θα πρέπει να τονιστεί. (…)

6. Η βιβλιοθήκη βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση λειτουργίας…οι φοιτητές έχουν πρόσβαση σε μία υψηλής ποιότητας, για τα Ελληνικά Δεδομένα, βιβλιοθήκη (…)

7. Δεδομένων των οικονομικών και πολιτικών περιορισμών που επικρατούν στην Ελλάδα αυτή την περίοδο, στο ΠΕΔιΣ έχει επιτευχθεί αξιοθαύμαστη επιτυχία σε μικρό χρονικό διάστημα.

Δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε την προσπάθεια περαιτέρω βελτίωσης και αναβάθμισης των υπηρεσιών που προσφέρουμε καθώς σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές είναι ακόμη πιο επιτακτική η ανάγκη της επένδυσης στη γνώση, τη καινοτομία και την εξωστρέφεια.

(*) Δείτε το κείμενο της Έκθεσης ή στην ιστοσελίδα του τμήματος http://pedis.uop.gr ή στην ιστοσελίδα της ΑΔιΠ http://www.hqaa.gr/

Από τη γραμματεία

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου