Αρχική Ν. Αργολίδος Ποιες οι προτάσεις που κατέθεσε ο τουριστικός οργανισμός Πελοποννήσου στην πρόσφατη διαβούλευση...

Ποιες οι προτάσεις που κατέθεσε ο τουριστικός οργανισμός Πελοποννήσου στην πρόσφατη διαβούλευση του προγράμματος «καινοτομία – έξυπνη εξειδίκευση 2014 – 2020» (video)

Σε μια εμπεριστατωμένη μελέτη ο τουριστικός οργανισμός Πελοποννήσου παρουσίασε προσφάτως το στρατηγικό πλάνο στο πρόγραμμα «καινοτομία – έξυπνη εξειδίκευση 2014 – 2020». Γενικά ο τομέας του τουρισμού είναι από εκείνους που στηρίζουν αποτελεσματικά την εθνική οικονομία. η ισχυρή δυναμική του τομέα αυτού, τον κατέστησε, κύριο μοχλό οικονομικής ανάπτυξης όπως καταγράφεται στο μερίδιο του στο ΑΕΠ. Ο κ. Μαρινάκος, πρόεδρος του τουριστικού οργανισμού περιφέρειας Πελοποννήσου, ανέπτυξε συνοπτικά τις πολιτικές που μπορούν να εφαρμοστούν ώστε να ενισχύσουν την ανοδική πορεία που καταγράφει η τουριστική κίνηση στη χώρα, ώστε να καταστήσουν τον τουρισμό πηγή εσόδων και σημαντικό πυλώνα ανάπτυξης για την περιφέρεια της Πελοποννήσου αλλά και κατ΄ επέκταση για το ελληνικό κράτος.

Δείτε το βίντεο ..