Αρχική Χωρίς κατηγορία Για το Καζίνο συζητά και το Δ.Σ Κορίνθου αύριο στις 18:00

Για το Καζίνο συζητά και το Δ.Σ Κορίνθου αύριο στις 18:00

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 5η Μαρτίου 2014, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 18:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Στήριξη των εργαζομένων και του ΚΑΖΙΝΟ Λουτρακίου στην φημολογούμενη πρόθεση της Κυβέρνησης για χορήγηση νέας άδειας Καζίνο στο Ελληνικό.
2. Διαπιστωτική πράξη περί των διοικητικών ορίων μεταξύ των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων του Δήμου ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ καθώς και με τους όμορους Δήμους.
3. Λήψη νέας απόφασης μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του ΚΕΠ Γαλατακίου
4. Μίσθωση ακινήτου για τη λειτουργία του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης στο Δήμο Κορινθίων.
5. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση – Κατασκευή πλατείας στην θέση ΄΄Μαρούγκα΄΄ Τ.Δ. Ξυλοκέριζας»
6. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευαστικά ύδρευσης Δήμου» του πρώην Δήμου Άσσου – Λεχαίου
7. Τροποποίηση της αριθμ. 204/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για το μίσθωμα του ακινήτου της ΓΑΙΑ ΟΣΕ ΑΕ
8. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Ανακατασκευή λιθοδομών Αγιονορίου»
9. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών Δήμου Κορινθίων»
10. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή ρείθρων Δ.Ε. Τενέας»
11. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και παράταση προθεσμίας του έργου «Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Σολυγείας»
12. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και παράταση προθεσμίας του έργου «Ανάδειξη – ολοκλήρωση νέας πλατείας στην περιοχή Αγιαννιώτικα»
13. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Ανάπλαση πλατείας Γαλατακίου»
14. Παράταση προθεσμίας του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην είσοδο Αγιονορίου»
15. Έγκριση της αρ. 95/10-12-2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, επί αιτήματος TAHO FEIM για χορήγηση άδειας ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων καταστήματος στην οδό Απ. Παύλου 50-52
16. Έγκριση της αρ. 101/10-12-2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για εξέταση ενστάσεων για τη τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής «Μπαθαρίστρα –Δέλτα» στα Ο.Τ. 795-786 στην οδό Θεσσαλίας
17. Έγκριση της αρ. 9/24-1-2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για άδεια σήμανσης εισόδου – εξόδου συνεργείου στην οδό Εθν. Ανεξαρτησίας 95 στην Κόρινθο
18. Έγκριση της αρ. 8/24-1-2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί τοποθέτησης σήμανσης στην οδό Αχιλλέως και αντικατάσταση σήμανσης στη σιδηροδρομική διάβαση των οδών Περιάνδρου και Αγ. Γεωργίου στην Κόρινθο.
19. Έγκριση της αρ. 502/19-11-2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί εξώδικου συμβιβασμού και καθορισμού τιμής μονάδος για την αποζημίωση επικειμένων για την ιδιοκτησία του Ιωάννη Κανάκη στο Ο.Τ. 218 σχεδίου πόλεως Αγ. Γεωργίου Κορίνθου
20. Έγκριση της 98/10-12-2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τοποθέτηση απαγορευτικών πινακίδων Ρ40 επί της οδού Σοφοκλέους στα Αγιαννιώτικα Κορίνθου.
21. Έγκριση της αρ. 10/24-1-2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί καθορισμού τιμής μονάδος για τη προσκύρωση εδαφικού τμήματος ιδιοκτησίας Ιωάννη Δρίτσα στο Ο.Τ. 779 του σχεδίου πόλεως Μπαθαρίστρα –Δέλτα Κορίνθου
22. Έγκριση της αρ. 7/24-1-2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί αιτήματος παραχώρησης δικαιώματος χρήσης κοινοχρήστου χώρου για περίπτερο στον οικισμό Αλμυρής της Δημοτικής Κοινότητας Γαλατακίου
23. Έγκριση δαπάνης για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου
24. Καταστροφή υλικών ασήμαντης αξίας
25. Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων για το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ν. 3013/2002)
26. Αίτημα Πολιτιστικού Συλλόγου Μαψού «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» περί παραχώρηση χρήσης του Δημοτικού Σχολείου για πολιτιστικές δραστηριότητες
27. Έγκριση πίστωσης για συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων στην διαφημιστική προβολή του περιοδικού «Travel book” της εφημερίδας Έθνος.
28. Έγκριση διενέργειας προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού
29. Διοργάνωση ιστιοπλοϊκού αγώνα «ΡΕΓΚΑΤΑ» Συρακούσες -Κόρινθος
30. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2014
31. Επιχορήγηση Πολιτιστικών και Αθλητικών Συλλόγων
32. Διαγραφή οφειλών και προσαυξήσεων.
33. Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων
34. Εξουσιοδοτήσεις υπαλλήλων της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου για συναλλαγές με Τράπεζες,
Οργανισμούς, Δ.Ο.Υ κλπ. και έκδοση επιταγών του Δήμου»
35. Διάθεση πιστώσεων
36. Αποδοχή αιτήματος σπουδάστριας ΤΕΙ για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης.
37. Αίτημα συνδημότισσας για παροχή κοινωφελούς εργασίας