Αρχική Ν. Κορινθίας Βέλο – Βόχα:Τέλος στα “τυφλά” οικόπεδα απο τον Ιούνιο

Βέλο – Βόχα:Τέλος στα “τυφλά” οικόπεδα απο τον Ιούνιο

«Λύση στα <> της Απόφασης 1828/2008 του ΣτΕ στα όρια του Δήμου Βέλου Βόχας έρχεται να δώσει η πρωτοβουλία του Δημάρχου κ. Αννίβα Παπακυριάκου για την έναρξη των διαδικασιών της εφαρμογής του άρθρου 35 του Νόμου 3937/2011, το οποίο αναφέρεται στην <>.

Ειδικότερα, ο Δήμος Βέλου Βόχας εκπονεί μελέτες κύρωσης κοινοχρήστων χώρων σε οικισμούς με πληθυσμό μέχρι 2000 κατοίκους οριοθετημένους κατά τις διατάξεις του από 24-4-85 Π.Δ (ΦΕΚ 181Δ΄) με σκοπό την καταγραφή και την επικύρωση όλων των κοινοχρήστων χώρων και ιδιαίτερα των <>.

Η όλη διαδικασία έχει ξεκινήσει από το Νοέμβριο του 2013 με σχετικές ανακοινώσεις της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου για τη συγκέντρωση των απαιτούμενων στοιχείων από τους δημότες, τα οποία αποτυπώνονται σε σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα ή ορθοφωτοχάρτη κατάλληλης κλίμακας και ελέγχονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες βάση της ισχύουσας νομοθεσίας. Εφόσον δεν υπάρξουν σχετικές ενστάσεις οι παραπάνω μελέτες προβλέπεται να ολοκληρωθούν από το Δήμο μέχρι τα μέσα Ιουνίου 2014.

Τέλος η επικύρωση του παραπάνω δικτύου των κοινοχρήστων χώρων θα γίνει με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης η οποία θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης».