Αρχική Χωρίς κατηγορία Στο ΣτΕ ο δικηγορικός Σύλλογος Κορίνθου για το ΕΝΦΙΑ

Στο ΣτΕ ο δικηγορικός Σύλλογος Κορίνθου για το ΕΝΦΙΑ

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Κορίνθου, κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου, ασκώντας την σχετική δυνατότητα του που παρέχεται ευθέως από τον νέο Κώδικα Δικηγόρων (άρθρο 90 παρ. 7 του Ν.4194/2013) κατέθεσε, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας την από 5-2-2014 αίτησή του, κατά του Ελληνικού Δημοσίου, του Υπουργού των Οικονομικών και του Υπουργού της Δικαιοσύνης, περί ακυρώσεως των διατάξεων του Ν.4223/31-12-2013 με τις οποίες θεσπίζεται το άδικο και αντισυνταγματικό μέτρο της επιβολής του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων, γνωστού ως Ε.Ν.Φ.Ι.Α.

Ειδικότερα, η ανωτέρω αίτηση ασκείται διότι με τις διατάξεις των άρθρων 4,5,7,22,38,39 του άνω Νόμου παραβιάζονται τα άρθρα 4 παρ. 5 του Συντάγματος (Φορολογική ισότητα και Φορολογική Δικαιοσύνη) το άρθρο 17 του Συντάγματος (το δικαίωμα της ιδιοκτησίας), το άρθρο 4 παρ.1 του Συντάγματος (τις γενικές αρχές της ισότητας) και το άρθρο 25 του Συντάγματος (Αρχή της αναλογικότητας).

Την ανωτέρω αίτηση συνέταξαν μέλη του Συλλόγου μας και τους ευχαριστούμε για την εθελοντική προσφορά τους.