Αρχική Ν. Αρκαδίας Σεμινάρια Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων (ΕΦΕΤ) – στη Μεγαλόπολη

Σεμινάρια Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων (ΕΦΕΤ) – στη Μεγαλόπολη

Η εκπαίδευση στην υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων αποτελεί πλέον υποχρέωση των ιδιοκτητών και εργαζομένων των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Το Επιμελητήριο Αρκαδίας, μέλος του Enterprise Europe Network, στην προσπάθειά του να βρίσκεται κοντά στους επιχειρηματίες – μέλη του διοργανώνει σεμινάρια επιμόρφωσης στην Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων επιπέδου 1, που αφορούν στην κατάρτιση απλών χειριστών τροφίμων.
Για την διευκόλυνση και εξυπηρέτηση των μελών του, το Επιμελητήριο Αρκαδίας διοργανώνει σεμινάριο στη Μεγαλόπολη, στα πρότυπα του ΕΦΕΤ, για τους τοπικούς ιδιοκτήτες και εργαζομένους σε επιχειρήσεις τροφίμων, στις 7 και 9 Απριλίου 2014.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στο σεμινάριο, να αποστείλουν συμπληρωμένη την επισυναπτόμενη αίτηση στο Επιμελητήριο Αρκαδίας με email: info@arcadianet.gr ή φαξ: 2710233738, μέχρι τη Δευτέρα 24/02/2014.
Το κόστος συμμετοχής στο σεμινάριο ανέρχεται στα 80 ευρώ/άτομο.
Επισημαίνεται ότι οι Υγειονομικές Υπηρεσίες κατά τον έλεγχο των επιχειρήσεων θα ζητούν σαν απαραίτητο πλέον δικαιολογητικό αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος την ύπαρξη στο φάκελο προσωπικού των βεβαιώσεων εκπαίδευσης του υπευθύνου και όλων των εργαζομένων χειριστών τροφίμων.
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Επιμελητήριο Αρκαδίας (2710227141-2), όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Υπεύθυνη κα Ευγενία Τζανετοπούλου.