Αρχική Ν. Κορινθίας Κόρινθος:110.000 ευρώ για την συντήρηση σχολείων

Κόρινθος:110.000 ευρώ για την συντήρηση σχολείων

Η Δημοτική Αρχή Κορινθίων δημοπράτησε με το ποσό των 110.000 € τη συντήρηση των σχολείων που χρήζουν άμεσης παρέμβασης.
Το έργο είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα και ο προϋπολογισμός των εργασιών συντήρησης προέρχεται από τα κονδύλια του Δήμου Κορινθίων.Μέσα στα πλαίσια αυτά, ο Δήμος εξασφαλίζει στην Εκπαιδευτική Κοινότητα καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και διδασκαλίας ενώ παράλληλα, αναβαθμίζει τόσο την εικόνα όσο και την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών στα σχολεία.