Αρχική Ν. Αρκαδίας Ξεκίνησαν τα απεργιακά μέτρα από τα Σωματεία του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης της...

Ξεκίνησαν τα απεργιακά μέτρα από τα Σωματεία του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης της ΔΕΗ

Το συνδ. κίνημα στο Λεκανοπέδιο της Μεγ/λης αγωνίζεται για:
· Την αποτροπή της περαιτέρω ιδιωτικοποίησης και ξεπουλήματος της ΔΕΗ. Δεν θα επιτρέψουμε να παραδοθούν σε ιδιώτες το Δίκτυο Μεταφοράς και Μονάδες της Επιχείρησης.
· Στήριξη του λιγνίτη στο Λεκανοπέδιο Μεγαλόπολης.
· Επιτάχυνση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης του λιγνιτικού πεδίου στον Τριπόταμο ώστε να αναπτυχθεί με ασφάλεια το ορυχείο και να γίνει ορθολογική εκμετάλλευση. Άμεση μετεγκατάσταση του Τριπόταμου.
· Προσλήψεις τεχνικού προσωπικού στα ορυχεία του Λ.Κ.Μ. Εξαίρεση της ΔΕΗ από τον περιορισμό (1:5) προσλήψεων του Ν. 4093/2012.
· Περιορισμός εργολαβιών. Αξιοποίηση όλου του εργατοτεχνικού προσωπικού και του πάγιου εξοπλισμού.
· Τακτική συντήρηση του παγίου και βοηθητικού εξοπλισμού. Εφαρμογή τεχνικών λύσεων υπέρβασης των προβλημάτων σε Μηχανήματα και Ταινιόδρομους.
· Κατασκευή έγκαιρα αποτελεσματικών έργων υποδομής (δρόμοι, κανάλια, αντλιοστάσια, κ.λ.π.) ικανών να αντέχουν στις δυσκολίες των καιρικών συνθηκών.
· Βελτίωση των συνθηκών εργασίας σε συνεργεία, χώρους διαμονής, μηχανήματα, χώρους υγιεινής, αποδυτήρια κ.λ.π.
· Προμήθεια Βοηθητικών Μηχανημάτων, αυτοκινήτων και εξοπλισμού.
· Διαρκής και ουσιαστική λήψη μέτρων για την προστασία της Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων. Τήρηση της Νομοθεσίας. Πλήρης επάνδρωση όλων των μηχανημάτων στη βάση του Κ.Μ.Λ.Ε και της νομοθεσίας. Μη εφαρμογή και κατάργηση του Ειδικού Κανονισμού Ασφαλείας.
· Αποτροπή περαιτέρω περικοπών εργασιακών δικαιωμάτων. Να αξιολογηθεί η προσφορά της «πρώτης γραμμής» και οι συνθήκες στους χώρους των ορυχείων.