Αρχική Ν. Μεσσηνίας Ερώτηση Πετράκου για τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος

Ερώτηση Πετράκου για τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος

«Επιθεωρητές Περιβάλλοντος»

Σύμφωνα με το προβλεπόμενο νέο οργανόγραμμα του ΥΠΕΚΑ και σχετικό σχέδιο ΠΔ, το οποίο δεν έχει ακόμη ψηφιστεί, η Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος Ενέργειας (Ε.Γ.Ε.Π.Ε.) του Υ.Π.Ε.Κ.Α. υποβαθμίζεται σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης. Η νέα Γενική Διεύθυνση αναφέρεται ότι θα έχει ονομασία «Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης και Ενέργειας» και εκτός των Υπηρεσιών της υφιστάμενης Ε.Γ.Ε.Π.Ε. θα ενσωματώνει επιπλέον και την υφιστάμενη Γενική Επιθεώρηση Μεταλλείων.
Με το νέο οργανόγραμμα, η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π.) – η οποία σήμερα λειτουργεί ως ενιαία Υπηρεσία (με επικεφαλής το Γενικό Επιθεωρητή Περιβάλλοντος) και υπάγεται αυτοτελώς στην Ε.Γ.Ε.Π.Ε. – υποβαθμίζεται σε δύο Τμήματα ξεχωριστών Διευθύνσεων ως εξής: α) Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος Νότιας Ελλάδας στην χωρική αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται οι Περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδος, Πελοποννήσου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, Ιονίου και Δυτικής Ελλάδος και β) Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος Βόρειας Ελλάδας στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται οι Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Βορείου Αιγαίου και Ηπείρου.
Ο προβλεπόμενος αριθμός επιθεωρητών περιβάλλοντος στα παραπάνω Τμήματα Νότιας και Βόρειας Ελλάδας είναι 8 και 6 αντίστοιχα, δηλαδή 14 επιθεωρητές περιβάλλοντος, ενώ σήμερα στα αντίστοιχα Τμήματα υπηρετούν 25 και 10 αντίστοιχα, δηλαδή 35 επιθεωρητές.
Όπως είναι φανερό, με το νέο οργανόγραμμα του ΥΠΕΚΑ επιχειρούνται τα εξής:
1. Mείωση 21 επιθεωρητών περιβάλλοντος από σύνολο 35 (60% του συνόλου) με αποτέλεσμα την πλήρη αποδυνάμωση των περιβαλλοντικών ελέγχων
2. Διοικητική υποβάθμιση της Ε.Υ.Ε.Π. σε επίπεδο δύο Τμημάτων (υπαγομένων σε δύο ξεχωριστές Διευθύνσεις)
3. κατάργηση του Τμήματος Στερεάς Ελλάδας (Γραφείο Οινοφύτων). Σημειώνεται ότι το Τμήμα Στερεάς Ελλάδας καταργείται παρότι έχει εξαγγελθεί από όλους τους σχετικούς Υπουργούς και Ειδικούς/Γενικούς Γραμματείς Περιβάλλοντος των κυβερνήσεων των τελευταίων ετών, δηλαδή τους κ.κ. Σουφλιά, Μπιρμπίλη, Παπακωνσταντίνου, Καραβασίλη, Κουρουζίδη, Καλαφάτη, Τριάντη (τελευταία εξαγγελία στις 26/9/2013 με δελτίο τύπου: «Προετοιμασία Συνολικής Λύσης για τον Ασωπό – Δήλωση Υπουργού Αναπληρωτή ΠΕΚΑ, Σταύρου Καλαφάτη») http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=389&sni%5B524%5D=2639&language=el-GR

Εν όψει των παραπάνω παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αν σκοπεύετε να προβείτε στις αναφερόμενες ενέργειες και συγκεκριμένα να μας απαντήσετε:
1. πότε θα τεθεί σε εφαρμογή το νέο οργανόγραμμα του Υ.Π.Ε.Κ.Α; Ποια θα είναι η θέση της σημερινής Ε.Υ.Ε.Π. σε αυτό;
2. θα υπάρξει μείωση των επιθεωρητών περιβάλλοντος και αν ναι ποιος είναι ο προβλεπόμενος αριθμός; Πώς θα γίνονται οι περιβαλλοντικοί έλεγχοι στο εξής αν μειωθεί ακόμη περισσότερο από το σημερινό, ο αριθμός των επιθεωρητών; Μήπως το έργο τους θα εκτελείται από τους ιδιώτες ελεγκτές περιβάλλοντος;
3. Ποιοι είναι οι λόγοι που δεν έχει λειτουργήσει μέχρι σήμερα το Γραφείο Οινοφύτων παρά το γεγονός ότι εξαγγέλλεται συνεχώς και αδιαλείπτως από την εποχή του κ. Σουφλιά; Ποιες είναι οι σχετικές προθέσεις του Υπουργείου;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Αλεξόπουλος Απόστολος

Πετράκος Αθανάσιος

Ζαχαριάς Κωνσταντίνος

Σταθάς Ιωάννης