Αρχική Χωρίς κατηγορία Επαναδημοπρατείται ο Ξηριάς στην Γεωργίου Παπανδρέου

Επαναδημοπρατείται ο Ξηριάς στην Γεωργίου Παπανδρέου

-Εγκρίθηκαν οι νέοι περιβαλλοντικοί όροι – εξασφαλίστηκαν 11,5 εκ ευρώ για την ολοκλήρωση του έργου

Ο Βουλευτής Κορινθίας Χρίστος Δήμας κατέθεσε αναφορά σχετικά με την καθυστέρηση της κατασκευής της γέφυρας στην οδό Γεωργίου Παπανδρέου, στο χείμαρρο του “Ξηριά”, σε συνέχεια ομόφωνης απόφασης του Δήμου Κορινθίων.
Στην απάντηση του, το Υπουργείο Υποδομών σημειώνει πως μετά την έγκριση των νέων περιβαλλοντικών όρων και τη διασφάλιση της πρόσθετης πίστωσης των 11,35 εκ. ευρώ, θα γίνει αμέσως η επαναδημοπράτηση του έργου.

Οι καθυστερήσεις στις εργασίες οδήγησαν την ανάδοχο εταιρεία να υποβάλλει αίτημα για διάλυση της σύμβασης. Κατά συνέπεια, η κατασκευή της υπόλοιπης γέφυρας θα δημοπρατηθεί ξανά από τη Διεύθυνση Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ7) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων (ΓΓΔΕ) του Υπουργείου Υποδομών. Πιο συγκεκριμένα:

Στον προϋπολογισμό του δημοπρατούμενου έργου έχει συμπεριληφθεί το αίτημα των κατοίκων και της Δημοτικής Αρχής για διαπλάτυνση της γέφυρας.
Η Διεύθυνση (Δ7) της ΓΓΔΕ έχει υποβάλλει φάκελο για την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων στη ΓΔ Περιβάλλοντος και αναμένεται η έγκριση της τροποποίησης.
Έχει ζητηθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης η αύξηση της χρηματοδότησης του έργου μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Έργων.
Προβλέπεται η διαδικασία του ανοικτού- διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού για την διαδικασία της επαναδημοπράτησης.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι θα υπάρξει καθυστέρηση στην έγκριση των συμπληρωματικών περιβαλλοντικών όρων του έργου ή δεν διασφαλιστούν έγκαιρα οι πρόσθετοι απαιτούμενοι πόροι, για τη δημοπράτηση όλων των υπολειπόμενων εργασιών του έργου με μια εργολαβία, η Δ7 θα εξετάσει τη δυνατότητα να δημοπρατηθεί ξεχωριστά η κατασκευή του τμήματος που περιλαμβάνει την οδό Γ. Παπανδρέου.