Αρχική Ν. Αργολίδος Γ. Μανιάτης : «Απαράδεκτα υψηλές τιμές της ενέργειας στα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και...

Γ. Μανιάτης : «Απαράδεκτα υψηλές τιμές της ενέργειας στα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και τη βιομηχανία»

Το θέμα των απαράδεκτα υψηλών τιμών στην ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνουν τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και η ευρωπαϊκή βιομηχανία, αποτέλεσαν το βασικό σημείο παρέμβασης του Υπουργού ΠΕΚΑ, Γιάννη Μανιάτη, κατά τη συζήτηση που έγινε, χθες, στο πλαίσιο του Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας στις Βρυξέλλες.
Συγκεκριμένα, ο κ. Μανιάτης τόνισε τα ακόλουθα:
1. Είναι αδιανόητο να συνεχίζουν τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά να έχουν σχεδόν διπλάσιο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με τις ΗΠΑ και η ευρωπαϊκή βιομηχανία σχεδόν τριπλάσιο ενεργειακό κόστος σε σχέση με τους Αμερικανούς ανταγωνιστές της.
2. Η διατήρηση των σημερινών θέσεων εργασίας στη βιομηχανία όλων των κρατών μελών και η δραστική μείωση του κόστους καθημερινής διαβίωσης των ευάλωτων νοικοκυριών, ιδιαίτερα στις χώρες του ευρωπαϊκού νότου μεταξύ οποίων και η Ελλάδα, πρέπει να αποτελέσει κορυφαία ευρωπαϊκή επιλογή. Θυμίζω τα 50 εκατομμύρια ευρωπαίων πολιτών που βρίσκονται κάτω από το όριο της ενεργειακής φτώχειας, καθώς και τις σχεδόν 500.000 ελληνικές οικογένειες που έχουν ηλεκτρικό ρεύμα σε χαμηλή τιμή στο πλαίσιο του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (Κ.Ο.Τ.) που εφαρμόζει η χώρα μας.
3. Οι τιμές (και τα κόστη) ενέργειας και η ανταγωνιστικότητα, είναι μια από τις προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας.
4. Η προσέγγισή μας θα είναι ρεαλιστική. Θα επιδιώξουμε προώθηση της σχετικής ευρωπαϊκής ατζέντας, λαμβάνοντας, παράλληλα, υπόψη τις ανησυχίες κάθε κράτους μέλους. Η υπογράμμιση της συνεισφοράς των στόχων της Ε. Ένωσης για την ευημερία των πολιτών, οι προσιτές τιμές ενέργειας και η ανάκαμψη της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης θα είναι προτεραιότητά μας.
5. Το θέμα των ενεργειακών τιμών και του κόστους ενέργειας θα συζητηθεί στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας του Μαρτίου 2014. Η ισχυρή πολιτική βούληση της Ελληνικής Προεδρίας είναι να ξεκινήσει πολιτικές συζητήσεις σε βάθος για αυτά τα πολύ σοβαρά ζητήματα στο Συμβούλιο Μαρτίου 2014, στη βάση αναμενόμενης σχετικής έκθεσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 22 Ιανουαρίου 2014. Η Ελλάδα θα εστιάσει ειδικότερα στις επιπτώσεις των τιμών στα νοικοκυριά, στις Μικρο-Μεσαίες Επιχειρήσεις και στις ενεργοβόρες βιομηχανίες, στο ευρύτερο πλαίσιο της συνολικής ανταγωνιστικότητας της Ε. Ένωσης.
6. Η Προεδρία θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στις ενεργειακές τιμές και στην ανταγωνιστικότητα, ως μια ουσιαστική πλατφόρμα βοήθειας για την προστασία των ευάλωτων καταναλωτών και την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας.
7. Θα εξεταστούν, επίσης, ουσιαστικά τα αθροιστικά κόστη που προκαλούνται από τη συνεχή αύξηση και τα επικαλυπτόμενα επίπεδα της νομοθεσίας, που έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα.
8. Στόχος μας είναι να υιοθετήσουμε Συμπεράσματα του Συμβουλίου για τις τιμές και τα κόστη ενέργειας και την ανταγωνιστικότητα στο Συμβούλιο Ενέργειας Ιουνίου 2014.
9. Το σημείο εκκίνησης για την Ελληνική Προεδρία είναι το γεγονός πως οι ενεργειακές τιμές και η ανταγωνιστικότητα δεν είναι το τέλος καθαυτό, αλλά ένα κρίσιμο εργαλείο και διαδικασία για να ανταποκριθούμε στα αιτήματα των ευρωπαίων πολιτών: οικονομική ανάπτυξη, θέσεις εργασίας, ασφαλής κάλυψη των βασικών τους αναγκών σε προσιτές και ανταγωνιστικές τιμές και βιώσιμη χρήση των περιορισμένων πηγών. Όντας βέβαιοι, πως το επίπεδο της δημόσιας συμμετοχής και της ικανοποίησης των πολιτών είναι οδηγοί – κλειδιά για την επιτυχή ολοκλήρωση των ενεργειακών πολιτικών, η Προεδρία δεσμεύεται να καταγράψει αναγκαίες δράσεις για επέκταση των πλεονεκτημάτων των πολιτικών αυτών σε ολόκληρη την Ε. Ένωση.
10. Η ανταγωνιστικότητα της Βιομηχανίας είναι, επίσης, μια κεντρική προτεραιότητα της Ελληνικής Προεδρίας και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας Φεβρουαρίου 2014, η ανταγωνιστικότητα θα είναι κεντρικό σημείο συζήτησης. Επί πλέον, θα πραγματοποιηθεί πολιτικός διάλογος για την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας Φεβρουαρίου 2014.
11. Τα μέτρα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ανταγωνιστικότητας στους ενεργοβόρους τομείς της Ε.Ε. θα παραμένουν ένα σοβαρό θέμα, μέχρι να επιτευχθεί μια νομικά δεσμευτική διεθνής συμφωνία για τη μείωση των επιπτώσεων στο κλίμα μεταξύ των μεγαλύτερων εμπορικών εταίρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έλλειψη προόδου στις διεθνείς διαπραγματεύσεις για το κλίμα και τα υψηλά κόστη ενέργειας, έχουν επιδράσει αρνητικά στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, επειδή δημιουργούν πρόσθετα λειτουργικά κόστη που δεν απαντώνται στις ενεργοβόρες βιομηχανίες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12. Ο καλύτερος τρόπος να εγγυηθούμε ανάπτυξη και θέσεις εργασίας, είναι να διασφαλίσουμε ανταγωνιστικότητα και προσιτές ενεργειακές τιμές. Για να το πετύχουμε, οι πολιτικές θα πρέπει να προωθούν λύσεις με το χαμηλότερο οικονομικό κόστος, μέσω αποτελεσματικών μηχανισμών αγοράς.