Αρχική Ν. Αργολίδος Μαθητές χωριών αναγκάζονται να πληρώνουν υπέρογκα ποσά για να μεταφερθούν στο σχολείο...

Μαθητές χωριών αναγκάζονται να πληρώνουν υπέρογκα ποσά για να μεταφερθούν στο σχολείο τους!

-3,20 το κόστος καθημερινά για Μάνεση, Δενδρά, Παναρίτη, Πουλακίδα, Ανυφί / Ερώτηση Κοδέλα στον Υπουργό

Με την 1449/1462013 Κ.Υ.Α. “Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις περιφέρειες”, και ειδικά στο άρθρο 1παράγραφος 1, ορίζεται – μεταξύ άλλων – ότι δωρεάν μεταφορά δεν δικαιούνται οι μαθητές Λυκείων, ΕΠΑΛ καιΕΠΑΣ που κατοικούν σε απόσταση μικρότερη των 5 χιλιομέτρων από το σχολείο τους.

Η παραπάνω παράλογη απόφαση, που ελήφθη προφανώς με βάση την πολιτική γενικευμένων περικοπών,καταδικάζει μερίδα μαθητών σε πεζοπορία ή τις οικογένειες τους σε υπέρμετρο οικονομικό βάρος.

Για παράδειγμα, στην Αργολίδα σε δρομολόγιο που εκτελείται με βάση δημόσια σύμβαση από την ΠεριφερειακήΕνότητα Αργολίδας και εξυπηρετεί τη μεταφορά μαθητών στο Λύκειο της Αγίας Τριάδας, οι μαθητές από τα χωριαΜάνεση, Δενδρά, Παναρίτη, Πουλακίδα, Ανυφί κ.ά. είναι αναγκασμένοι να πληρώνουν εισιτήριο!!!

Το κόστος που επιβαρύνει κάθε οικογένεια για κάθε μαθητή ανέρχεται σε 3,20 ευρώ ημερησίως, δηλαδήπερίπου 65 ευρώ το μήνα!
Επιπλέον, δημιουργείται το φαινόμενο μαθητών δύο ταχυτήτων, εκείνων που μετακινούνται δωρεάν και εκείνωνπου υποχρεούνται καθημερινά να πληρώνουν μέσα στο ίδιο μισθωμένο λεωφορείο, το οποίο εκτός από οικονομικάεξοντωτικό είναι και ηθικά απαράδεκτο!
Εντύπωση, τέλος, προκαλεί το πώς καθορίστηκαν αυτές οι αποστάσεις και γιατί δεν συνάδουν με τα εγκεκριμέναπολεοδομικά πρότυπα που καθορίζουν ως μέγιστη ακτίνα εξυπηρέτησης τα 800 μ. για την πρωτοβάθμια 1500 μ.για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Για τους παραπάνω λόγους, ερωτώνται οι κ. Υπουργοί:

1. Σκοπεύει το υπουργείο να τροποποιήσει την απόφαση έτσι ώστε όλοι οι μαθητές που δεν εξυπηρετούνταιαπό σχολείο σε βαδίσιμη απόσταση να μεταφέρονται δωρεάν;
2. Αν δεν προχωρήσει το υπουργείο στην παραπάνω τροποποίηση σκοπεύει, τουλάχιστον, να επιτρέπει σεόλους τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν τα ήδη μισθωμένα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών δωρεάν;
3. Σκοπεύει το υπουργείο να βρει τρόπο αποζημίωσης των οικογενειών που αναγκάστηκαν από την αρχή τηςχρονιάς να πληρώνουν από το υστέρημά τους για τη μεταφορά του παιδιού τους στο σχολείο εξαιτίας τωναπαράδεκτων ρυθμίσεων της Κοινής Υπουργικής Απόφασης;