Αρχική Ν. Αρκαδίας Το αναπτυξιακό τεχνικό πρόγραμμα του δήμου Τρίπολης για το έτος 2014 ,όπως...

Το αναπτυξιακό τεχνικό πρόγραμμα του δήμου Τρίπολης για το έτος 2014 ,όπως σχεδιάστηκε και προτίθεται να υλοποιήσει ο δήμαρχος Γιάννης Σμυρνιώτης (video)

Διαβάζοντας προσεκτικά το Τεχνικό Πρόγραμμα για το έτος 2014 μπορεί και ο πιο δύσπιστος να αντιληφθεί πως η παρούσα Δημοτική Αρχή έχει όραμα για το Δήμο.
Η προσπάθειά μας αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα κάτωθι στοιχεία, τα οποία μπορεί να αναζητήσει κάθε πολίτης μέσω των υπηρεσιών του Δήμου ή του διαδικτύου.
Έως σήμερα ο Δήμος έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια μέσω των υπηρεσιών του για εξεύρεση πόρων, χρησιμοποιώντας τη χρηματοδότηση των Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να υλοποιήσει το όραμά της Δημοτικής Αρχής.
Πιο συγκεκριμένα, τα ενταγμένα έργα στο ΕΣΠΑ τα οποία υλοποιούνται και ευελπιστούμε να έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2014 είναι 16 σε αριθμό και ξεπερνούν τα 12.000.000 ευρώ. Ο Δήμος έχει ήδη προτείνει στις αρμόδιες αρχές, υποβάλλοντας ολοκληρωμένες μελέτες, την ένταξη 10 νέων έργων με συνολικό προϋπολογισμό περίπου 7.500.000,00 ευρώ και θα είναι έτοιμος για υποβολή άλλων δυο έργων έως το τέλος του έτους με συνολικό προϋπολογισμό 3.500.000,00 ευρώ.
Στα ανωτέρω έργα δεν συμπεριλαμβάνονται τα τέσσερα έργα τα οποία έχουν ενταχθεί στο Ε.Π. ΔΕΠΙΝ του ΕΣΠΑ από την ΔΕΥΑ Τρίπολης και βρίσκονται στην φάση της Δημοπράτησης με συνολικό προϋπολογισμό 10.735.00,00 ευρώ.
Επισημαίνω πως όλα τα ανωτέρω έργα προϋπολογισμού μεγαλύτερου των τριάντα εκατομμυρίων ευρώ, αφορούν μεγάλα έργα τα οποία :
1. Υλοποιούνται ή θα υλοποιηθούν με ανοικτούς διαγωνισμούς.
2. Αφορούν τις περισσότερες Δημοτικές Ενότητες του Δήμου και δεν εστιάζονται μόνο στην Δημοτική Ενότητα Τρίπολης.
Ενδεικτικά σας αναφέρω μερικά μεγάλα έργα που αφορούν τις άλλες Δημοτικές Ενότητες.
Για την Δημοτική Ενότητα του Λεβιδίου (αποχετευτικό δίκτυο και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Λεβιδίου, ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Κανδύλας-δημιουργία υπαίθριου χώρου, αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Κανδύλας).
Για την Δημοτική Ενότητα του Φαλάνθου (αντικατάσταση υφιστάμενου αγωγού μεταφοράς νερού από πηγές Πιάνας).
Για την Δημοτική Ενότητα της Τεγέας (αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων και αμιαντοσωλήνων ύδρευσης στην Τ.Κ. Σταδίου, αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων και αμιαντοσωλήνων ύδρευσης στην Τ.Κ. Ριζών).
Για την Δημοτική Ενότητα του Βαλτετσίου (διαμόρφωση χώρων άσκησης αθλητικών δραστηριοτήτων ΔΕ Βαλτετσιού, ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών ΔΕ Βαλτετσίου).
Για την Δημοτική Ενότητα της Σκιρίτιδας ( ύδρευση Τ. Δ. Βλαχοκερασιάς-Κερασιάς)
καθώς και αρκετά άλλα μεγάλα έργα για τα οποία μπορεί να αντλήσει πληροφορίες ο κάθε Δημότης από τις υπηρεσίες του Δήμου.
Παραθέτοντας τα ανωτέρω στοιχεία θέλω τονίσω πως η παρούσα Δημοτική Αρχή έχει συγκεκριμένη στρατηγική προκειμένου να αναπτυχθεί ο νέος Καλλικρατικός Δήμος Τρίπολης, ομοιόμορφα και με διαφανείς διαδικασίες, ξεπερνώντας κατά το δυνατόν την οικονομική κρίση που μαστίζει την χώρα.
Τέλος σας επισημαίνω πως η τακτική επιχορήγηση ΣΑΤΑ είναι αρκετά περικομμένη για τους Δήμους και η περικοπή αγγίζει το 53% συγκριτικά με τις πιστώσεις του 2013. Επίσης, θέλω να κάνω γνωστό σε όλους πως η επιχορήγηση της ΣΑΤΑ κατανέμεται στις Δημοτικές Ενότητες με βάση την απογραφή του πληθυσμού τους, η οποία έγινε το 2011.
Στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2014, έγινε η κατανομή της περικομμένης ΣΑΤΑ σε έργα σύμφωνα με τα πληθυσμιακά δεδομένα κάθε Δημοτικής Ενότητας και αφού λήφθηκαν υπόψη οι ανάγκες αυτών, σύμφωνα με την υλοποίηση έργων προηγούμενων ετών καθώς και τα αιτήματα των αρμοδίων Αντιδημάρχων.
Το πρόγραμμα των ήδη δεσμευμένων πιστώσεων στα πλαίσια του τεχνικού προγράμματος του 2014, ανέρχεται στα 12.982.000 ευρώ .
Πιστεύω πως έχουμε να προσφέρουμε ακόμη πολλά στον τόπο μας και στη γενικότερη ανάπτυξή του. Ο στόχος της παρούσας Δημοτικής Αρχής είναι να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια και με άλλες χρηματοδοτήσεις οι οποίες θα δοθούν κυρίως στα πλαίσια της συνεργασίας των Χωρών με τη Ε.Ε. και σύμφωνα με τους παρακάτω άξονες προτεραιότητας του Ετησίου Προγράμματος Δράσης 2014 :
• Την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος της περιοχής.
• Την βελτίωση της ελκυστικότητας της εικόνας της πόλης και των χωριών και της ποιότητας ζωής των κατοίκων.
• Τη βελτίωση της κοινωνικής ευημερίας των κατοίκων.
• Τη βελτίωση της οικονομικής ευημερίας των κατοίκων.
• Την ανάπτυξη του Δήμου ως πόλο τουριστικής και πολιτιστικής έλξης.
• Τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας της δημόσιας διοίκησης στο τοπικό επίπεδο για την εξυπηρέτηση του πολίτη.

Η στείρα αντιπολιτευτική κριτική ακυρώνει τη θετική συμβολή της αντιπολίτευσης στα εν λόγω αναπτυξιακά προγράμματα. Η αντιπολίτευση με τη στάση της παρεμποδίζει την άμεση υλοποίησή τους.