Αρχική Ν. Λακωνίας Στη Βουλή η προσβασιμότητα των δημοσίων κτιρίων σε ΑμεΑ και σε εμποδιζόμενα...

Στη Βουλή η προσβασιμότητα των δημοσίων κτιρίων σε ΑμεΑ και σε εμποδιζόμενα άτομα

Η Φεβρωνία Πατριανάκου, κατόπιν μηνύματος που έλαβε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης από άτομο με κινητικές δυσκολίες, σχετικά με τρέχοντα προβλήματα προσβασιμότητας σε συγκεκριμένα κτίρια δημοσίων υπηρεσιών της Λακωνίας και κατόπιν σχετικής έρευνας, κατέθεσε στις 14 Νοεμβρίου 2013 ερώτηση στη Βουλή, ζητώντας από τους αρμόδιους Υπουργούς να λάβουν απτά και αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων προσβασιμότητας των ατόμων με ειδικές ανάγκες και των εμποδιζόμενων ατόμων στα δημόσια κτίρια της Λακωνίας και της χώρας γενικότερα.
Τα κτίρια που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες, λόγω λανθασμένου ή παρωχημένου σχεδιασμού, πολλές φορές αδυνατούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία και των εμποδιζόμενων ατόμων.
Η προσβασιμότητα των ΑμεΑ στα κτίρια δημοσίων υπηρεσιών αποτελεί θεσμοθετημένη και δεσμευτική υποχρέωση, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.
Στο πλαίσιο αυτό, μάλιστα, είχε ζητηθεί από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, με σχετική εγκύκλιο, η αποστολή στοιχείων σχετικά με τις δομές προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία. Από την επεξεργασία των στοιχείων είχε προκύψει ότι τα κτίρια που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες είναι πλήρως προσβάσιμα σε ποσοστό 9% και μερικώς προσβάσιμα σε ποσοστό 40%.
Η Βουλευτής Λακωνίας ζητά από τους αρμόδιους Υπουργούς επικαιροποιημένα στοιχεία για την προσβασιμότητα στα κτίρια που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες, ανά Περιφέρεια, ανά Νομό, ανά Υπηρεσία και ανά κατηγορία προσβασιμότητας. Ζητά επίσης αναλυτικά στοιχεία για τη συχνότητα και τα αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργούνται τόσο από το Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης όσο και από κάθε αρμόδια Αρχή, ώστε να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση των οικείων φορέων στην υποχρέωσή τους να καταστήσουν τα δημόσια κτίρια προσβάσιμα στα άτομα με ειδικές ανάγκες και στα εμποδιζόμενα άτομα.
Δεν νοείται σχεδιασμός των κτιριακών υποδομών των δημοσίων υπηρεσιών χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι παράμετροι των τυχόν ειδικών αναγκών και αναπηριών των χρηστών τους. Η διαμόρφωση προσβάσιμων δημόσιων κτιρίων είναι αναγκαία και επιβεβλημένη κοινωνική συμμόρφωση.