Αρχική Χωρίς κατηγορία Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει εκ νέου την Ελλάδα στο Δικαστήριο για τα...

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει εκ νέου την Ελλάδα στο Δικαστήριο για τα λύματα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις 20/11/13 ανακοίνωσε την παραπομπή εκ νέου της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την ανεπαρκή επεξεργασία των αστικών λυμάτων. Το Δικαστήριο απεφάνθη ήδη τον Οκτώβριο 2007 ότι η Ελλάδα δεν τηρούσε την υποχρέωσή της όσον αφορά την ορθή επεξεργασία και διάθεση των αστικών λυμάτων, καθώς 23 οικισμοί σε ολόκληρη τη χώρα δεν διέθεταν τα αναγκαία συστήματα συλλογής και επεξεργασίας τους. Έξι χρόνια μετά την απόφαση του Δικαστηρίου, έξι οικισμοί δεν έχουν ακόμη συμμορφωθεί με τα πρότυπα της ΕΕ. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή ζητά από το Δικαστήριο να επιβάλει πρόστιμα, προτείνοντας κατ’ αποκοπή ποσό ύψους €11 514 081 και ημερήσια χρηματική ποινή €47 462 μέχρις ότου τηρηθούν οι υποχρεώσεις.
Το μέγα ζητούμενο, αναφορικά με τα ανωτέρω, για την Πελοπόννησο, είναι η τελική διάθεση της λάσπης (ιλύος) που προκύπτει από τις εγκαταστάσεις – κέντρα επεξεργασίας (βιολογικοί σταθμοί) των αστικών λυμμάτων, που λειτουργούν στους κατά τόπους Δήμους.
Μέχρι και σήμερα, στις πλείστες των περιπτώσεων, η κατάληξη – τελική διάθεση της απορριπτόμενης λάσπης ήταν και είναι οι χωματερές.
Πότε θα μπορέσουμε θεσμικά να σχεδιάσουμε και να εφαρμόσουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο επεξεργασίας και τελικής διάθεσης, με τρόπο τέτοιο που και το περιβάλλον και η δημόσια υγεία να προστατευθούν αλλά και τα Δημοτικά τέλη να μην υπερφορτωθούν με εξωπραγματικά κόστη;
Μία ολοκληρωμένη και βέλτιστη λύση που θα βασίζεται στις αρχές του ελάχιστου για τους πολίτες κόστους: στην ελαχιστοποίηση κόστους συλλογής, επεξεργασίας, μεταφοράς και τελικής διάθεσης;
Το 2014 σε λίγο ξημερώνει και τα προβλήματα παραμένουν υπαρκτά.

Λάμπρος Μπούκλης
Περιφερειακός Σύμβουλος
Γραμματέας Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου