Αρχική Χωρίς κατηγορία Ημερίδα για την “Φτώχεια και τις κοινωνικές ανισότητες στον αγροτικό χώρο” από...

Ημερίδα για την “Φτώχεια και τις κοινωνικές ανισότητες στον αγροτικό χώρο” από το Πανεπιστήμιο της Κορίνθου

Η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών – Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
διοργανώνει την ημερίδα”Φτώχεια και κοινωνικές ανισότητες στον αγροτικό χώρο”.
Συντονιστής ο Χαράλαμπος Κασίμης
Καθηγητής, Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης…
-Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ομιλητές
Νίκος Μπούζας, Ερευνητής Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)
«Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός στις αγροτικές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης: μεθοδολογία, παράγοντες, προτάσεις πολιτικής»

Σταύρος Ζωγραφάκης
Αν. Καθηγητής, Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
«Αποτύπωση των κοινωνικών δεικτών στις αγροτικές και αστικές περιοχές της χώρας κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης»

Απόστολος Γ. Παπαδόπουλος
Καθηγητής, Τμήμα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
«Προσεγγίζοντας τις κοινωνικοοικονομικές και χωρικές ανισότητες της Ελληνικής υπαίθρου: Κοινωνικοί διαχωρισμοί και ανταγωνισμοί υπό το πρίσμα της τρέχουσας κρίσης»

Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2013, ώρα 18.00
Αμφιθέατρο του Τμήματος, 1ος όροφος
Δαμασκηνού και Κολοκοτρώνη