Αρχική Ν. Μεσσηνίας Υπεγράφη η σύμβαση για την κατασκευή του δρόμου «Τζάνε – Καλαμάκι»

Υπεγράφη η σύμβαση για την κατασκευή του δρόμου «Τζάνε – Καλαμάκι»

Υπεγράφη από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Πέτρο Τατούλη και την ανάδοχο εργοληπτική εταιρεία η σύμβαση για την κατασκευή του Τμήματος Γέφυρα Τζάνε – Έξοδος Καλαμακίου, του οδικού άξονα Ριζόμυλος – Κορώνη, με προϋπολογισμό 15.211.969 ευρώ και προθεσμία ολοκλήρωσης το Μάιο του 2015.
«Αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους οδικούς άξονες της Περιφέρειας Πελοποννήσου, και ειδικότερα της Μεσσηνίας, εφόσον πρόκειται για μια περιοχή με ιδιαίτερα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά στους τομείς του τουρισμού και της αγροτικής οικονομίας» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου.
Ο κ. Τατούλης ανέφερε ότι το έργο θα διευκολύνει την κυκλοφορία σε ένα πολύ δύσκολο κομμάτι, θα αυξήσει το επίπεδο ασφάλειάς του, ενώ οι παρεμβάσεις θα αφορούν νέα και παλαιά χάραξη, αλλά και την κατασκευή μιας γέφυρας. Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας έχουν ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία επιτάξεων για τις απαλλοτριώσεις, το κόστος των οποίων εκτιμάται στο 1.600.000 ευρώ.
Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου σχολίασε επίσης θετικά το γεγονός ότι ανάδοχος του έργου είναι Πελοποννησιακή εταιρεία, γεγονός το οποίο στην παρούσα οικονομική συγκυρία ενδυναμώνει την τοπική οικονομία.
Η Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης, Έργων και Ενημέρωσης, κα Κωνσταντίνα Νικολάκου, τόνισε τη σημασία που έχει η υλοποίηση του έργου αυτού για τον άξονα Ριζόμυλος – Κορώνη. «Η συμβασιοποίηση του τμήματος αυτού σε συνδυασμό με τη συμβασιοποίηση του τμήματος Σουληνάρι – Κορυφάσσιο, του άξονα Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη, αλλά και με την ολοκλήρωση των μελετών για τα λοιπά τμήματα των αξόνων της Μεσσηνίας αποτελούν ελπιδοφόρα μηνύματα για την ανάπτυξη της Μεσσηνίας. Η υπογραφή της συγκεκριμένης σύμβασης σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το ενδομεσσηνιακό δίκτυο».
Ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας, τέλος, εξέφρασε τη βεβαιότητα για την υλοποίηση του έργου εντός των συμβατικών προθεσμιών και πρόσθεσε ότι θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια ούτως ώστε το έργο να ολοκληρωθεί νωρίτερα.
Ακολουθεί η τεχνική περιγραφή του έργου:

Η σύμβαση κατασκευής του έργου “ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ–ΚΟΡΩΝΗ, Τμήμα Γέφυρα “Τζάνε” – Έξοδος “Καλαμακίου” (ΧΘ: 2+840 έως ΧΘ: 10+160)”, προϋπολογισμού 23.400.000,00€ (με Φ.Π.Α.), συνάπτεται με την εργοληπτική επιχείρηση “Γ. ΠΕΤΡΗΣ Α.Τ.Ε.”, η οποία ανακηρύχθηκε μειοδότης με μέση τεκμαρτή έκπτωση 37,22% στον διαγωνισμό που διεξήχθη στις 25 – 09 – 2012 και επικυρώθηκε με την υπ’ αρ. 981/25/2013 (ΑΔΑ: ΒΛ4Ψ7Λ1-29Ξ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου. Το ποσόν της συναπτόμενης σύμβασης είναι 15.211.969,73€ (με Φ.Π.Α.) και η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου είναι δεκαοκτώ (18) μήνες, δηλαδή έως 15 – 05 – 2015.
Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η εκτέλεση όλων των απαραίτητων εργασιών για την κατασκευή 7.320μ. της επαρχιακής οδού Ριζόμυλος-Κορώνη. Αναλυτικότερα, πρόκειται για την κατασκευή 4.150μ νέας χάραξης οδού, 3.170μ. βελτίωσης της υφιστάμενης οδού και 2,5χλμ περίπου κατασκευή παράπλευρου και κάθετου δικτύου. Η αρχή της οδού είναι το πέρας της γέφυρας Τζάνε και το τέλος της είναι η έξοδος Καλαμακίου. Η ταχύτητα μελέτης είναι Ve=70Km/h με εξαίρεση το τμήμα από ΧΘ:5+700 έως ΧΘ:6+050 όπου η ταχύτητα μελέτης μειώνεται στα 60Km/h λόγω του έντονου ανάγλυφου. Tο πλάτος της οδού –ανάλογα με την τυπική διατομή που εφαρμόζεται- κυμαίνεται από 10,5μ. (3,5μ. ανά λωρίδα κυκλοφορίας) έως 15,25μ. (3,5μ. ανά λωρίδα κυκλοφορίας και 2,75μ παράπλευρη εξυπηρέτηση).
Κατασκευάζονται πέντε (5) κόμβοι για την αποκατάσταση του τοπικού αποκοπτόμενου δικτύου και την εξυπηρέτηση των εκατέρωθεν περιοχών. Επίσης, κατασκευάζονται τρία (3) μεγάλα τεχνικά στα σημεία όπου ο άξονας της οδού συναντά τον άξονα κάθετων οδών εξυπηρέτησης των παρακείμενων περιοχών και μία γέφυρα συνολικού πλάτους 18,5μ. για την γεφύρωση του “Βαρελλορέματος”
Τέλος, θα εκτελεστούν έργα πρασίνου όπου απαιτείται από την μελέτη και έργα ηλεκτροφωτισμού των κόμβων.
Σημειώνεται ότι για την κατασκευή του έργου απαιτείται η απαλλοτρίωση έκτασης 232.975μ2 περίπου, προεκτιμούμενης αξίας 1.600.000,00€, η οποία βρίσκεται εξ ολοκλήρου εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Μεσσήνης. Προκειμένου να εξασφαλιστούν τα αναγκαία ακίνητα, έγκαιρα για την υλοποίηση του έργου, η Υπηρεσία θα προχωρήσει στην διαδικασία επιβολής επίταξης επί των ακινήτων.