Αρχική Χωρίς κατηγορία Προβλήματα λειτουργίας στο ΚΕΔΔΥ Κορίνθου

Προβλήματα λειτουργίας στο ΚΕΔΔΥ Κορίνθου

Η νέα σχολική χρονιά βρίσκει το Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών αναγκών Κορίνθου (ΚΕΔΔΥ) χωρίς επαρκές προσωπικό, ώστε να συγκροτηθούν οι επιτροπές αξιολόγησης.
Το έργο των επιτροπών αφορά τη διάγνωση και υποστήριξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή αναπηρίες και αποτελούν τα μοναδικά κέντρα που έχουν εξουσιοδότηση για τις αντίστοιχες γνωματεύσεις. Η συγκρότηση επιτροπών αξιολόγησης είναι εξαιρετικά αναγκαία και κρίσιμη για την εξέλιξη των παιδιών αυτών.
Η ελλιπής στελέχωση του ΚΕΔΔΥ Κορίνθου δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα σε περίπου 600 οικογένειες με παιδιά που περιμένουν αξιολόγηση, ενώ ταυτόχρονα λόγω της υποβάθμισης του ΚΕΔΔΥ οδηγούνται σε ιδιωτικά κέντρα.

Με βάση τα παραπάνω ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ.Υπουργός ποια μέτρα θα λάβει η κυβέρνηση ώστε να καλυφθούν άμεσα όλες οι θέσεις με μόνιμο και ειδικευμένο προσωπικό ώστε να συγκροτηθούν επιτροπές αξιολόγησης στο ΚΕΔΔΥ Κορίνθου;

Οι βουλευτές

Νίκος Καραθανασόπουλος

Γιάννης Γκιόκας

Λιάνα Κανέλλη