Αρχική Χωρίς κατηγορία Εφαρμογή παντού της αρχής “ο ρυπαίνων πληρώνει”

Εφαρμογή παντού της αρχής “ο ρυπαίνων πληρώνει”

Σε χαιρετισμό, που απηύθυνε σε ημερίδα, για θέματα περιβαλλοντικής ευθύνης, που πραγματοποιήθηκε, σήμερα, στην Πάτρα, ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου Μανώλης Αγγελάκας, αφού παρουσίασε τρία σοβαρά περιβαλλοντικά ατυχήματα, στην Ιταλία, την Ινδία και την Αλάσκα, ανέφερε ότι η σχετική κοινοτική οδηγία, 2004/35/ΕΚ, ενσωματώθηκε, με προεδρικό διάταγμα, στο εθνικό μας δίκαιο, με τη θέσπιση περιβαλλοντικής ευθύνης στους φορείς εκμετάλλευσης, οι οποίοι πλέον είναι και οικονομικά υπεύθυνοι για ενδεχόμενη ή διαπιστωθείσα περιβαλλοντική ζημιά.

Ο κ. Αγγελάκας, επεσήμανε ακόμη, ότι η σχετική οδηγία της ΕΕ διαμορφώνει ένα κοινό πλαίσιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για θέματα περιβαλλοντικής ευθύνης, βάσει της αρχής ‘ο ρυπαίνων πληρώνει’, με σκοπό την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον, από τον φορέα εκμετάλλευσης, η δραστηριότητα του οποίου προκάλεσε την περιβαλλοντική ζημιά ή τον άμεσο κίνδυνο ανάλογης ζημιάς.

Για τους λόγους αυτούς, συμπλήρωσε ο Γενικός Γραμματέας, παρακινούνται οι φορείς εκμετάλλευσης να λαμβάνουν μέτρα και να αναπτύσσουν πρακτικές, που να αποσκοπούν στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων περιβαλλοντικής ζημιάς, προκειμένου να μειώνεται η έκθεσή τους σε οικονομικές ευθύνες.

Στη συνάντηση εργασίας, που πραγματοποιήθηκε με υπηρεσιακούς παράγοντες συζητήθηκαν ειδικότερα προβλήματα εφαρμογής της σχετικής οδηγίας, διαπιστώθηκαν δυσλειτουργίες στην εφαρμογή του ελέγχου της περιβαλλοντικής ζημιάς, δεδομένου ότι εμπλέκονται πολλοί υπηρεσιακοί φορείς και επισημάνθηκε η ανάγκη έκδοσης σχετικής εγκυκλίου και εγχειριδίου ενεργειών.

Στη συνέχεια υπήρξαν τοποθετήσεις εκπροσώπων των αρμοδίων υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κκ Ιωάννη Τσακαρέστου και Μιχάλη Λαγκαδά, οι οποίοι παρουσίασαν χαρακτηριστικά παραδείγματα εφαρμογής της σχετικής οδηγίας και τόνισαν ότι με την εφαρμογή της επιτυγχάνεται υψηλότερο επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος, ενώ ταυτόχρονα το κράτος είναι συνοδοιπόρος με την βιομηχανία και την ανάπτυξη.

Από πλευράς ΥΠΕΚΑ, μίλησαν ο κ. Παναγιώτης Μέρκος, η κα Σταυρούλα Πουλή και η κα Βιβέκα Ραυτοπούλου, ενώ τοποθετήσεις έγιναν και από εκπροσώπους του Συνδέσμου Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτ. Ελλάδος, του ΤΕΕ Δυτ. Ελλάδος, του Επιμελητηρίου Αχαΐας, του Πανεπιστημίου Πατρών, της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ασφαλιστικών Διαμεσολαβούντων.

Τη σημερινή ημερίδα, για την εφαρμογή της οδηγίας της ΕΕ για την περιβαλλοντική ευθύνη σε εθνικό επίπεδο, που πραγματοποιήθηκε, στην Πάτρα, διοργάνωσαν το Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών ΣΥΓΑΠΕΖ του ΥΠΕΚΑ σε συνεργασία με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.