Αρχική Ν. Αχαΐας Ημερίδα για θέματα εφαρμογής της περιβαλλοντικής ευθύνης

Ημερίδα για θέματα εφαρμογής της περιβαλλοντικής ευθύνης

Η εφαρμογή της οδηγίας για την περιβαλλοντική ευθύνη σε εθνικό επίπεδο, είναι το θέμα της ημερίδας – συνάντησης εργασίας, που θα πραγματοποιηθεί αύριο, στις 12:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων του πρώην ΕΛΚΕΠΑ, στην Πάτρα, με διοργανωτές το Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών ΣΥΓΑΠΕΖ, της Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας του ΥΠΕΚΑ και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.

Σκοπός της ημερίδας είναι η ενημέρωση των υπηρεσιών, των εμπλεκομένων φορέων εκμετάλλευσης, των ασφαλιστικών εταιρειών, των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, των φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, των Μ.Κ.Ο. και του κοινού σε θέματα περιβαλλοντικής ευθύνης – Οδηγία 2004/35/ΕΚ.

Θα μετέχουν και θα μιλήσουν εκπρόσωποι του ΥΠΕΚΑ, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, του Συνδέσμου Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτ. Ελλάδος, του ΤΕΕ Δυτ. Ελλάδος, του Επιμελητηρίου Αχαΐας, του Πανεπιστημίου Πατρών, της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ασφαλιστικών Διαμεσολαβούντων.